Izgatavo Krotes un Kalētu tautastērpus

Priekules novadā īstenoti jau divi projekti, kuros izgatavoti vietējo pagastu tautastērpi. Jau 2013. gadā izgatavotajiem Virgas un Priekules tautastērpiem piepulcējušies vēl divu novada ciemu – Krotes un Kalētu – tautastērpi.

Plašs novada etnogrāfijas pētījums rezultējies ar septiņu Priekules novada tautastērpu elementu izpēti. Tautastērpiem uzausti brunči un lielās, mazās austenes, izšūti baltie krekli un līgavu sagšas, sašūtas aubes, ņieburi un jakas, izkaltas saktas un pogas, uzadītas zeķes un sagādātas kurpes. Tautastērpi kalpo kā jauni muzeja priekšmeti novada ciemu senlietu krātuvēs, kas piesaista bērnus un jauniešus muzeju pedagoģiskajām, etnogrāfijas stundām.

Otrs tautastērpu uzdevums ir prezentēt novada latvisko etnogrāfiju, tāpēc tie izgatavoti konkrētiem cilvēkiem, kas vada folkloras kopu un tautas deju kolektīvu, senlietu krātuvi un veido kultūras pasākumus. Šie novadā pazīstamie ļaudis velk tautastērpu mugurā un popularizē novada kultūras mantojumu dažādos pasākumos gan novadā, gan aiz novada robežām.

Projekta nosaukums “Krotes un Kalētu tautastērpi – etnogrāfijas pētījuma turpinājums Priekules novadā”

Projekta īstenotājs – Priekules novada dome

Adrese: Krotes bibliotēka, Krote, Priekules novads
“Brūzis”, Kalēti, Priekules novads.
Kontaktinformācija: Daiga Egle, tālr. 29472063.

***********************************************************************

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2006. gada, un tās darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Liepājas rajona partnerības teritorija ir viss bijušais Liepājas rajons.

No 2009. gada Liepājas rajona partnerība īsteno vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros katru gadu sludina atklātus projektu konkursus. “Leader” programmas ietvaros īstenoti jau teju 200 projektu.

Projektu rezultātā ir izveidoti bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi, izveidoti un uzlaboti jauniešu centri, īstenoti projekti, kas saglabā dabas un kultūras mantojumu, izveidotas sociālo un sadzīves pakalpojumu vietas, biedrības iegādājušās pamatlīdzekļus savas darbības pilnveidošanai, kā arī izveidoti dažādi infrastruktūras objekti iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai.

www.lrpartneriba.lv

Apkopoja biedrības “Liepājas rajona partnerība” ELFLA administratīvā vadītāja Inita Ate

20150619-1347-logo-26-06.jpg

Priekules novadā