Ilggadējā Kalētu pagasta un Priekules novada bāriņtiesas locekle Mārīte Ločmele dodas pelnītā atpūtā

Ilggadējai Kalētu pagasta un Priekules novada bāriņtiesas loceklei Mārītei Ločmelei 25. februārī tika pasniegts pašvaldības apbalvojums - Goda raksts "Par mūža ieguldījumu un godprātīgu darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, 25 gadus pašaizliedzīgi strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā". 

Par darbu ar Mārīti ilggadējie un jaunpienākušie kolēģi izsakās pozitīvi, jo ir patīkami sastrādāties ar cilvēku, kuram piemīt gan laba humora izjūta, gan dziļa ieinteresētība savā darbā, vēstīts Priekules novada mājaslapā.

Kolēģe Inese Balčus stāsta: "Mārīti pazīstu no 2006. gada, kad uzsāku darba gaitas Bunkas pagasta pagasttiesā kā bāriņtiesas locekle. Mārīte tajā laikā strādāja Kalētu pagastā par pagasttiesas priekšsēdētāju. Mēs satikāmies rīkotajās bāriņtiesu mācībās un semināros. Tuvāk iepazināmies pēc Priekules novada izveidošanas, kad Kalētu pagasta bāriņtiesu pievienoja Priekules novada bāriņtiesai 2011. gadā. Tad arī sākās mūsu kopējās darba gaitas kā vienotai darba komandai. Priekules novada bāriņtiesas kolēģi Mārīti raksturoju kā ļoti taisnīgu un savu darbu mīlošu, kurai vienmēr bērnu intereses bijušas prioritāras.

Mārīte pie ģimenēm braukusi, neskatoties uz savu darba laiku, arī sestdienās un svētdienās.  Ar savu mieru un nosvērtību viņa ir pratusi panākt pozitīvu risinājumu daudzās situācijās, palīdzējusi risināt Priekules novada ģimeņu un bērnu problēmas, sniegusi atbalstu bērniem, ģimenēm, kad tām visgrūtāk gājis.

Mārīte saskarsmē ar citiem vienmēr izturas cieņpilni, iecietīgi. Sarunās ar bērniem un vecākiem uzdeva jautājumus, kas sniedza pareizo atbildi, kurus dažkārt izvaicātais mēģināja noslēpt. Saviem darba kolēģiem sniedza labus padomus, bija atbalstoša un izpalīdzīga. No Mārītes mācījāmies izturību. Savā darbā Mārīte nekad neizrādīja nogurumu vai nepatiku pret to, ko darīja.

Kādā sarunā ir teikusi, ka darbs bāriņtiesā viņai ir ļoti tuvs un patīkams.

Mārītei piemīt lieliska humora izjūta, par katru grūti risināmu situāciju mācēja pateikt kaut ko, kas mūs uzmundrināja."

Pašvaldības vārdā tiek teikts liels paldies Mārītei Ločmelei par ilggadēju un godprātīgu darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Pievieno komentāru

Priekulē