Gramzdas skolas darbinieki un absolventi svinēs skolas 170 gadu jubileju 1

Mūsu sirmā, baltā skola stāv Gramzdas centrā. Tā ir devusi un joprojām dod gaismu un zināšanas daudziem simtiem bērnu jau 170 gadus. Liepu alejā iekļautā ēka glabā atmiņas par katru skolēnu gan par viņa priekiem un bēdām, gan par labajiem darbiem un palaidnībām.

Lai bijušajiem skolēniem un skolotājiem nepagaistu atmiņas  par skolu, jau 23. maijā pulksten 17 pulcēsimies absolventu salidojumā un skolas jubilejas svinībās.

1845.gadā nodibināja Gramzdas ērģelnieku skolu, kurā mācījās bērni, kas prata rakstīt un lasīt. 1879.gadā uzcēla Gramzdas ministrijas skolu 120 skolēniem, mācījās tikai zēni, uz šīs skolas pamatiem ir atjaunota šodienas skola. No 1888. līdz 1915. gadam Gramzdā darbojās vienklasīgā pamatskola, no 1915.līdz 1918.gadam - divklasīgā pamatskola, no 1919.līdz 1933.gadam - četrklasīgāpamatskola, bet no 1933.gada - sešklasīgā pamatskola. 1941.gadā skolu nodedzināja vācu armija, tad telpas mācībām iekārtoja Dižgramzdas muižā.1944.gadā mācības nenotika, jo Gramzda atradās piefrontes joslā. 1945.gadā skolu iekārtoja „Priednieku” mājās. 1961.gadā tika atjaunota Gramzdas skolas ēka, mazliet vēlāk uzcelta sporta zāle, bet 1971.gadā tapusi piebūve, kura bija paredzēta internātam. Šajā gadā tika uzbūvēta arī skolas katlu māja un ievilkta centrālapkure. No 1970.gada  skolā ir kabinetu sistēma.  Arī pēdējos gados skolā radies daudz kas jauns - renovētas vairākas skolas telpas, iegādāti mūsdienīgi mācību līdzekļi un mācību kabinetu aprīkojums, atsevišķi no lielās skolas iekārtotas telpas pirmsskolas bērnu grupām.

Gadu desmitu gaitā skola mainījusi savu nosaukumu: septiņgadīgā, astoņgadīgā, deviņgadīgā un visbeidzot – Gramzdas pamatskola. Skola turpina dzīvot. Ne no pasaules plašuma, bet tieši no pirmās skolas sākas tas avots, kura tecējums aizved tālākos ceļos. Aicinām absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus dalīties pārdomās un atmiņās par Gramzdas skolā pavadīto laiku, sūtot  rakstus Priekules novada redaktorēm uz epastu priekulesavize@inbox.lv.

Skaidra Klasiņa, Gramzdas pamatskolas Senlietu krātuves vadītāja

Pievieno komentāru

Komentāri 1

marcis grinbergs

gramzda skola ir intresanta un laba

pirms 5 gadiem, 2015.11.06 20:07

Priekules novadā