Gramzdas bibliotēkai meklē vadītāju 1

Priekules novada dome izsludina konkursu uz Gramzdas bibliotēkas vadītāja/vadītājas amatu uz pilnu darba laiku.

Galvenie pienākumi:

Plānot un organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši Bibliotēku likumam un LR normatīvajiem aktiem.
Nodrošināt bibliotēkas fonda un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību.
Nodrošināt bibliotēkā operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.
Veidot bibliotēkas katalogus, kartotēkas, datu bāzes un kopkatalogus.
Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

Prasības pretendentam:

1.Vēlama augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība.

2.Datorprasmes.

3.Vēlama pieredze bibliotekāra darbā.

Iesniedzamie dokumenti:

Dzīves apraksts (CV),

Izglītības dokumentu kopijas.

Dokumenti iesniedzami Priekules novada domē, Saules ielā 1, Priekulē līdz 2012.gada 14. martam plkst.16.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Priekulē