Gatavojas salidojumam "Izglītībai Krotē 200"

Jau kopš septembra Krotes Kronvalda Ata pamatskola dzīvo salidojuma “Izglītībai Krotē 200”gaismā. Šo skolu par savējo var  saukt dažādu profesiju pārstāvji. Viens no skolas šī gada svarīgākajiem uzdevumiem ir karjeras izpēte ar devīzi “Meistari- mācekļiem”. Ar šādu nosaukumu tika plānotas arī Projektu dienas Krotes skolā no 31.marta līdz 2.aprīlim. Nolēmām par meistariem uzrunāt mūsu skolas absolventus, bet mācekļi – šī brīža skolēni.

Uz aicinājumu, iegriezties savā vecajā skolā un dalīties apgūtās profesijas noslēpumos atsaucās visi uzrunātie. Meistarklases, kurās iepazināmies ar pēc pamatskolas beigšanas apgūtajām prasmēm un iemaņām, uzzinājām par vērtīgajām un vērā ņemamajām nodarbēm pamatskolas laikā, piedalījāmies praktiskajās nodarbībās, ieguvām patiesas ziņas par nākošā izglītības cēliena iespējām, klausoties prezentācijas un stāstus no sirds, vadīja:

Andris Bišofs - 1988. gada absolvents-  pirmās palīdzības sniegšana, mākslīgā elpināšana ar praktiskām nodarbībām; Elvijs Pudžmis- 2011.gads- ugunsdzēsējs- glābējs, Liepājas glābšanas dienesta 1.postenis; prezentācija par Saldus AV; Zanda Siņicina, 1988. gads- arhitekte-projektētāja, veikala vadītāja, veikala apmeklējums, tirdzniecības sīkumi; Vineta Vītoliņa- 1983.gads-  pārdevēja, stāsts par to, ko redz pārdevējs, bet nezin pircējs;

Ausma Klaka - 1959.gads-   bibliotekāre, muzeja bagātību un cilvēku liecību pierakstītāja, praktiska nodarbība bibliotēkā; Lita Vēkause- 1992.gads- bibliotēkas vadītāja, vēstures skolotāja, mūsdienu Krotes vēstures pētniece; Monta Runte- 2011. gads- arhitekte- tehniķe, Liepājas Dizaina un Mākslas vidusskolas 4.kursa studente, prezentācija par skolu; Raimonds Runts- 1985. gads- inženieris-projektētājs  SIA “OMS”, viss par un ap elektrību; Monta Krugale- 2003.gads- sociālā darbiniece- rehabilitētāja Liepājas Neredzīgo biedrībā, sajūtu atšķirības starp neredzu- redzu.

Liels paldies viņiem visiem par mīlestības darbu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā! Papildus informāciju skatieties mājas lapā www.krotespamatskola.lv.
   
Pasaule var griezties, diena nomainīt nakti, ceļi aizvīties tālu un tuvumā, tomēr pirmā skola katra cilvēka dzīvē ir svarīga, tāpēc: Krotes pamatskolas absolventi, skolotāji un darbinieki!

2015.gada 30.maijā Krotes Kronvalda Ata pamatskolā absolventu salidojums “Izglītībai Krotē 200” jeb “Anno 1815”.

Salidojuma norise:

17.00-19.00 ierašanās, reģistrācija, skolas apskate ar vai bez gida;
19.00- 21.00 svinīgais pasākums “Lēni griežas Laika rats…”
21.30 svētku balle kopā ar grupu “Lilioms”  no Dobeles.

Informācija pa telefoniem 26183364 direktore Inese Vītoliņa, 25619952 bibliotekāre Lita Vēkause.

Direktore I.Vītoliņa

Pievieno komentāru

Priekules novadā