FOTO: Virgas pamatskolas ēka pārtop par Virgas pagasta administratīvo centru

Laikā, kad mostas pavasaris, Virgas pagasta darbinieki rosās gan bijušās Virgas pamatskolas ēkā, gan tās apkārtnē, portālu "Rekurzeme" informē Priekules novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure.  

Pārvaldes vadītāja Daiga Egle stāsta: ‘’Darba ir ļoti daudz, bet plānots, ka līdz 1.maijam ievāksimies Virgas muižas galvenajā ēkā. Pēc iespējas cenšamies atjaunot oriģinālās koka grīdas, tās atrodamas tikai ēkas otrajā stāvā. Jāsaka, ka tas nebūt nav viegli, jo ir telpas, kur grīdas ir paslēptas zem 4 slāņu dažādiem segumiem. Liels lepnums ir par trīs pāriem lielās zāles autentiski saglabātajām, grebtajām koka durvīm, kuras pēc nostāstiem it kā grebusi pati baronese, kas bijusi koka māksliniece. Arī austrumu korpusa divām trepēm steidzami nepieciešama restaurācija.’’

Pirmais stāvs
Ienākot pa galveno ieeju, pa kreisi tiks izveidota garderobe, vides pieejamības tualete un telpa, kuras dizains būs neparasts ar to, ka tiks atsegti vecie, no Virgas cepļa ķieģeļiem būvētie mūri. Blakus telpā plānots izveidot izstāžu zāli vai kādu muzeja ekspozīciju, bet kā min pārvaldes vadītāja – tas gan būs ar laiku, jo tikko sākusi darbu senlietu krātuves atjaunotāja Inga Raškova.

Pa labi no ieejas tiek remontēta sanāksmju telpa, kuras sienas pēc laika rotās baronu ģīmetnes un interaktīvā tāfele. Sanāksmju telpa tiks papildināta ar iespaidīgu, trīsmetrīgu koka galdu, kas kalpos kā sapulču, sanāksmju galds, atrasts antikvariāta veikalā. Tas ap sevi pulcinās novada deputātus, pagasta darbiniekus, kā arī muižas viesus un tūristus, kad sapulču organizēšana un ekskursijas klātienē tiks atļautas.No šīs telpas ir izeja uz lielo zāli un ziemas dārzu (bijušo bioloģijas kabinetu). Šīs trīs telpas ir ''muižas sirds'', kur darbs būs restauratoriem, lai tajās saglabātu ēkas senāko vēsturi.  Pārvaldes vadītāja min, ka zāles sakārtošanai nākotnē nāksies piesaistīt projektu līdzekļus.

Izejot cauri sanāksmju zālei, nonākam dokumentu pārvaldības speciālistes/kasieres kabinetā, kas, domājams, ir bijis barona kabinets. Daiga stāsta: ‘’Sekretārei šis kabinets ir ļoti labs tāpēc, ka labi varēs pārredzēt ēkas ieejas durvis. Varēs redzēt, kas piebrauc un nāk iekšā pārvaldes ēkā.’’ Renovācijas laikā šajā telpā aiz slēgtām durvīm atrasts, pēc Daigas domām, vīna skapis. Tas bija liels pārsteigums visiem, kad tajā atradās vesela kaste veco petrolejas lampu, bet par vīna pagrabu liecina atrastais stikla pudeļu turētājs. Nākotnē tur plānots ierīkot arhīvu.

Cauri sekretāres kabinetam var nonākt pārvaldes vadītājas kabinetā, kurā pašlaik norit remontdarbi. Daiga lepojas ar ''pērli’’, ko atradusi antikvariātā  - ozolkoka skapi, kas atradīsies viņas kabinetā. Pārvaldes vadītāja uzsver, ka ir svarīgi saglabāt muižas ''šarmu’’, tāpēc mēbeles pēc iespējas tiek piemeklētas vēsturiskajam interjeram.

Arī sociālā darbinieka un nekustamo īpašumu speciālistes kabineti atradīsies 1.stāvā. Daiga Egle: ‘’Sabiedriskās ēkas ekspluatācijas prasības nosaka, ka ēkai nepieciešamas divas ieejas/izejas un tāpēc jāizveido vēl viena izeja, lai iedzīvotāji varētu nokļūt pie sociālā darbinieka un nekustamo īpašumu speciālistes, neejot cauri visām iepriekšminētajām telpām. Šobrīd otra izeja ir zem balkona, kur ir tik stāvas trepes, ka būtu lielas grūtības regulāri par tām staigāt. Abos ēkas galos plānots izremontēt un ierīkot labierīcības.’’ Arī dienas sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi būs pieejami muižas galvenās ēkas galā.

Paplakas bibliotēka  tiks pārcelta uz muižas ēkas austrumu spārna labo pusi (bijušo mūzikas kabinetu). Tas piedzīvojis pārvērtības, jo atjaunota veca grīda, kas ir jānolako un ievākšanās process varēs sākties.

Ēkas pirmajā stāvā saglabājušās divas muižas podiņkrāsnis. Tām nepieciešama renovācija, to plānots darīt nākotnē.

Otrais stāvs
Otrajā stāvā trīs savstarpēji savienotas, caurstaigājamas telpas ir paredzētas audēju pulciņam. Mantas jau ir atvestas uz svaigi izremontētajām  un mājīgajām telpām, kur radošajam hobijam audējas pievērsīsies jau pēc Lieldienām, ja noteikumi to atļaus.
Virgas senlietu krātuvei atvēlētas divas telpas ēkas 2.stāvā. Viena no tām būs skolas vēstures un dokumentu krātuve, kurā tiks ievietoti materiāli par Virgas pamatskolas vēsturi, kā arī oriģinālās mēbeles no padomju gadiem, lai uzburtu sajūtas, kādas tās bija pirms daudziem gadiem. Otra telpa atvēlēta Virgas ciema un Virgas pagasta vēsturei, kurā neiztikt bez baronu von Noldes dzimtas stāstiem un notikumiem. Pārvaldes vadītāja neslēpj prieku par to, ka Virgas vēsturei vieta atradusies Virgā nevis Paplakā, kur tā organiski saistās ar vietu un notikumiem. Daiga ir neizpratnē, kā radušās baumas par to, ka Virgas senlietu krātuves vēstures materiāli esot iznīcināti, jo nav kas ar to nodarbotos. Visi materiāli ir saglabāti un glabājas Virgas pagasta pārvaldē, Paplakā. Pārvaldes vadītāja vēlas virdzeniekus nomierināt, jo no 1.marta darbu uzsākusi Virgas pagasta senlietu krātuves vadītāja Inga Raškova, kas turpmāk vadīs senlietu krātuves iekārtošanas darbus, bet paralēli tam ari dibinās vēstures izpētes pulciņu, kas pētīs Virgas muižas bezgala interesantās vēstures lappuses.

Trešais  stāvs

Saimniecības vadītājs un ēkas apkopēja paši izvēlējās kabinetus  3.stāvā. Daiga piebilst: ‘’Tam ir zināma romantika, jo no trešā stāva logiem var vērot Virgu no augšas, kā arī skatīt stārķu ligzdas. Arī bēniņu telpās ir daudz brīvu vietu, kurās var kaut ko interesantu izdomāt!’’

Parks un administratīvā centra apkārtne
Muižas galvenās ēkas apkārtnē paredzētas pavasara sakopšanas talkas. Parkā tiks savākti nolauztie zari un sagrābtas lapas. Sporta laukums savu laiku nokalpojis, sapuvuši koka soliņi, kurus plānots nomainīt. Arī sporta laukuma malu plānots apjozt ar koka žogu. Pārvaldes vadītāja stāsta, ka tas nepieciešams, jo izraktajā dubļu slānī atrastas 12 bumbas. Virgas pamatskolas gaili, ar uzrakstu ''Virgas pamatskola '', kas pie skolas atradās daudzus gadus, pārvaldes vadītāja plāno pārvietot pie mazās skolas. Tam jānomaina uzrakstu - ''Pirmsskolas izglītības iestāde ''Gaismiņa’’.

Daiga Egle: ‘’Mēs strādāsim pie tā, lai Virgas muižas galvenā ēka kļūtu par Virgas pagasta administratīvo centru, kurā tiks sniegti pašvaldības speciālistu pakalpojumi, darbotos kultūras iestādes un nevalstiskās organizācijas, lai tiktu atjaunots Virgas muzejs. Ēdināšanas pakalpojums arī turpmāk tiks nodrošināts mūsu pagasta jaunākajai paaudzei - 29 pii ''Gaismiņas'' bērniem. Lai mums visiem kopā tas izdotos!’’

Pievieno komentāru

Priekulē