FOTO: Internātskolu audzēkņi viesojas nometnē "Līndōd"

Ar šādu savdabīgu nosaukumu, kas lībiski nozīmē – putni, vasaras beigās Ziemeļkurzemē, Dundagas novadā, pašā Līvu kultūras centrā – Mazirbē, divu nedēļu garumā darbojās ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Purmsātu speciālā internātpamatskolā” ietvaros paredzētās nometnes.

Pirmajā nometnē  no 13.augusta līdz 17.augustam piedalījās 30 bērni un jaunieši no Purmsātu speciālās internātpamatskolas, Mazirbes speciālās internātpamatskolas, Priekules novada un Liepājas biedrības „Kurzemes Akcija” „ Saulesstars””. Otrajā nedēļā,  no 20.augusta līdz 24.augustam nometnē „ Līndōd” piedalījās 50 bērni un jaunieši no Purmsātu speciālās internātpamatskolas, Mazirbes speciālās internātpamatskolas, Priekules novada un Liepājas speciālās internātpamatskolas.

Nometnes „ Līndōd” darbības pirmā diena aizsākās Priekules novada „ Stiebriņos”, kur bērniem un jauniešiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes ar zirgiem, tika rādīti izjādes paraugdemonstrējumi, izspēlētas dažādas spēles un rotaļas. Bet galvenais paši sev gatavojām pusdienas, vārījām skābeņu zupu. Dienas otrajā pusē bērni atrada vēstījumu visiem nometnes dalībniekiem no „Gudrās pūces” ar turpmākiem norādījumiem, kas veicami ierodoties Mazirbē. Vakarā iekārtojāmies,izveidojām ligzdas, iepazinām apkārtni, un izpildījām „Gudrās pūces” uzdevumu – atradām apslēpto mantu – nometnes karogu un pacēlām to. Vērojām saulrietu Mazirbes jūrmalā.

Nometnē „Līndōd” darbojās „ Lielie putni”- pedagogi, „Mazie putni” – bērni un jaunieši no vairākām ligzdām -  Jautrās zīlītes, Jūras ērgļi, Melnie kraukļi, Melnie stārķi, Ērgļi, Stilīgās žagatas, Baltās pūces, Zaļās vārnas un Raibie dzeņi.

Katra nometnes diena aizsākās ar spārnu staipīšanu mūzikas ritmā, ligzdu kārtošanu, knābju pulēšanu un tikšanos „ Rīta ligzdā”, kur informēja par dienas notikumiem. Neizpalika arī nodarbības. Nometnē  „Līndōd” bija atvērta  „ Putnu skola” ar dažādām klasēm – Putna spalva, Lakstīgalu koris, Putnu dejas, Gaiļu cīņas, Putnu teātris, Putnu muzikālā terapija.

Neatņemama nometnes sastāvdaļa katru dienu bija dažādās terapijas  - smilšu, ūdens, mūzikas un masāža   „ Kaiju liedagā”. Nometnes vakari  noslēdzās „ Vraku pilsētiņā” pie ugunskura, ko mēs nosaucām par „ Vakara ligzdu”. Tad pārrunājām dienas notikumus, dalījāmies savos iespaidos, dziedājām dziesmas ģitāras pavadībā un ēdām „  Mazās naksniņas”.

Vienā no nometnes dienām „ Lielie putni” saviem „ Maziem putniem” bija sarūpējuši ļoti jauku ekskursiju. Pašā rīta agrumā devāmies uz Ventspili, izbraucām ar hercoga Jēkaba kuģīti pa ostas kanālu. Apmeklējām spēļu un atpūtas parku pašā pilsētas sirdī, apskatījām daudzās un dažādās govis pilsētā un barojām pīlītes.

Apmeklējām lauku sētu Usmas pagasta „Desu ciemā”, kur bērni varēja vērot un noglāstīt mājdzīvniekus – vistas, pīles, cūkas, trušus, zirgus u.c. Turpat izstaigājām seno krāmu muzeju, kā arī sarīkojām pikniku ar desiņu cepšanu. Iebraucām Kolkas pagasta „ Purvziedos” – ragu muzejā, kur bērni varēja apskatīt meža dzīvnieku ragus, pasēdēt ragu krēslā un klausīties interesantos nostāstos. Pabijām gleznainajā, vienmēr pārsteigumu pilnajā Kolkas ragā.

Ļoti gaidīta un prieka pilna bija „ Putnu balle”. Tajā visi putnēni varēja izlustēties, spārniņus izkustināt cik tik tīk!
Ne mazāk interesanta bija Mazirbes apkārtnes  iepazīšana. Kopīgi apmeklējām skaisto Mazirbes baznīcu, Vilkača priedi, Vilkača kapu, Mīlestības koku, Balto kāpu un klausījāmies nostāstos par šīm vietām.

Satraukumu pilna bija nometnes pirmspēdējā diena, jo visi ar lielu interesi gaidīja „ Naktstrasītes” piedzīvojumus. Baiļu pilnus un interesantus pārbaudījumus trasītē mums bija sagatavojusi Mazirbes skolas direktore Ilze ar saviem palīgiem.

Un visbeidzot bija pienākusi  pēdējā diena nometnē „ Līndōd” , kad notika koncertuzvedums „ Putnu izrādīšanās”. Šajā uzvedumā visu ligzdu putnēni rādīja, ko kopā ar „ Lieliem putniem” bija samācījušies Putnu skolā. Liels prieks visiem bija par pašu apgleznotiem T-krekliem, par iespēju muzicēt ar zvaniem un kopīgi dziedāt un dejot. Pēc „ Lielo putnu” vērojumiem katrs nometnes dalībnieks saņēma diplomu par kādu īpašu sasniegumu nometnes laikā.

Noslēdzoties nometnei „ Gudrā pūce” visiem tās dalībniekiem bija atstājusi vēstuli ar pēdējo uzdevumu, doties „Lielā pārsteiguma” meklējumos, kas bija milzu ola ar saldumiem.

Nobeigumā vēlos teikt lielu paldies visu bērnu vecākiem, kuri uzticēja mums savus bērnus aprūpēt  šīs divas nedēļas, kā arī „ Maziem putniem” par izturību,  enerģiju un kopā pavadīto laiku.

Vislielākais paldies nometnes „ Lielajiem putniem” –  Guntai Lejai, Inesei Svarai, Ilzei Kadaģei, Elvīrai Ņikiforovai, Ingai Prenclavai, Montai Lejai, Inesei Dombrovskai, Lienei Cinkmanei, Ritai Vansovičai, Ilzei Kriķītei par radošu pieeju darbā ar bērniem, par veiksmīgu nometnes saturiskās programmas realizēšanu. Paldies dakterītei Dagnijai Sokolovskai par medicīnisko aprūpi. Paldies šoferīšiem – Jānim un Arvīdam par vizināšanu un mūsu kaprīžu izdabāšanu. Paldies visam Mazirbes skolas kolektīvam par jauko uzņemšanu un gardajām ēdienreizēm.

Uz tikšanos nākamgad Mazirbē!

Nometnes vadītāja – Daira Šalma

Pievieno komentāru

Priekulē