Daina Lieģeniece uzdāvinājusi Priekules Mūzikas un mākslas skolai Mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra darbus

Priekules Mūzikas un mākslas skola tikusi pie bagātīga materiālu klāsta, ko tai novēlējis bijušais novadnieks Ermanis Lieģenieks. Liepājas Universitātes profesore Daina Lieģeniece uzdāvinājusi Priekules Mūzikas un mākslas skolai (MMS) sava pērn Mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra, mākslas pedagoga Ermaņa Lieģenieka mūža mantojumu – metodiskos materiālus, darbarīkus, krāsas u.c., raksta "Kursas Laiks".

D. Lieģeniece uzsvērusi, ka vīram vienmēr galvenais bijis jēdziens “attīstība”. Aizejot pensijā, viņš izteicis vēlmi uzkrātos materiālus nodot Priekules MMS skolotājam Mārtiņam Cukuram, ar kura tēvu bijis pazīstams, un viņa kolēģiem.

E. Lieģenieks atzinis, ka gleznošana viņam ir vaļasprieks, bet dzīves laikā ne reizes nav sarīkojis personālizstādi. Nu dzīvesbiedre jutusi pienākumu vīra gleznas parādīt plašākai publikai. Septembrī tās būs skatāmas Priekules MMS, pēc tam ceļos pa novada kultūras iestādēm.

Pievieno komentāru

Priekules novadā