Ar projektu cer uzlabot dzīves kvalitāti

Priekules novada Virgas pagasta biedrība "Zviedru draugu kopa" sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu un Priekules novada pašvaldību īsteno projektu "Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām".

Projekts ir paredzēts Priekules novada Virgas pagasta iedzīvotājiem (īpaši pievēršot uzmanību Virgas pagasta jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā arī vidējā un vecākā gadagājuma cilvēkiem). Šī gada pavasara sezonā dalībniekiem bija iespēja apgūt stikla apgleznošanu un dekupāžu.

Rudens sezona tiks uzsākta oktobra beigās un interesentiem būs iespēja apmeklēt:

1.    zīda apgleznošanas nodarbības – atspoguļot savas emocijas un jūtas, dot priekšroku spilgtām krāsām, kas spēj atdzīvināt ikdienu un iedvesmot jauniem sapņiem.
2.    Su Džok terapijas pamata apmācības nodarbības – Dienvidkorejas netradicionālās medicīnas metodi, kas ikvienam dod iespēju apgūt zināšanas, kā palīdzēt sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem drošā, efektīvā un nemedikamentozā veidā.

Kopumā projekta dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas iemaņas, ar kuru palīdzību varēs paplašināt savu redzesloku, padarīt krāšņāku dzīves ikdienu, rast daudz jaunu pozitīvu emociju, sajust kopīgas darbošanās burvību, nodibināt jaunus kontaktus un labāk iepazīties ar vietējiem iedzīvotājiem, ar savām rokām uztaisīt mīļu dāvanu, kā arī uzlabot veselību ikdienas dzīves situācijās.

Nodarbības notiks biedrības “Zviedru draugu kopa” telpās Paplakas pagastmājā, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada Virgas pagasta iedzīvotāji līdz 18. oktobrim tiek aicināti pieteikties uz zīda apgleznošanas nodarbībām, kuras vadīs Tautas lietišķā daiļamata meistare, māksliniece meistare, amata meistare un Tautas lietišķās mākslas studijas “Liepava” dalībniece Māra Kuncīte. Dalībnieku skaits ierobežots!

Ja būs liela interese par projektā īstenotajām aktivitātēm, tiks domāts par apmācību atkārtotu veikšanu.

Biedrības “Zviedru draugu kopa” mērķis ir demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, izmantojot citu valstu pieredzi un starpvalstu kultūras sakarus, sekmējot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību dzīves apstākļu uzlabošanā.

Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi 2010. gadā nodibināja fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas – īpaši kultūru, izglītību, uzlabojumus publiskajā pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un palīdz maznodrošinātu un trūcīgu personu grupām. Viņi vēlas ar sava ģimenes labdarības fonda darbības paraugu izplatīt un veicināt labdarības idejas citu turīgu iedzīvotāju vidū Latvijā.

Priekules novada pašvaldības darbības viena no prioritātēm ir augstas kvalitātes dzīves vides veidošana, kurā tiek nodrošināta daudzveidīga apdzīvoto vietu un lauku teritoriju attīstība, un tieši tāpēc aktīvi tiek atbalstītas arī vietējo nevalstisko organizāciju iniciatīvas.

Projekta “Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām” mērķis ir veicināt mūžizglītību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iesaistot visa gadagājuma cilvēkus, īpaši ģimenes ar bērniem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku un apgūtu jaunas iemaņas, tādā veidā stiprinot ģimeniskās saites un uzlabojot savstarpējās attiecības.

Kristīne Kačanova, projekta vadītāja

Pievieno komentāru

Priekules novadā