Pirms Lieldienām pārbauda ugunsdrošību sabiedriskās ēkās; pārkāpumi saistīti arī ar personāla nekompetenci

Ņemot vērā neseno ugunsgrēku tirdzniecības centrā Krievijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā veica pārbaudes 135 lielākajos tirdzniecības centros ar atpūtas vietām un citos publiskos objektos visā Latvijā.

Pārbaužu laikā objektos tika konstatēti kopumā 40 ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas saistīti ar evakuācijas ceļu un izeju neatbilstošu uzturēšanu, ugunsdrošības signalizācijas uzturēšanu darba kārtībā un dežurējošā personāla nepietiekamām zināšanām par rīcību ugunsgrēka gadījumā, ziņo VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.

Tika veiktas ugunsdrošības pārbaudes 135 tirdzniecības centros un citās sabiedriskās vietās, kur svētku laikā tiek organizēti publiski pasākumi un pulcēsies liels skaits iedzīvotāju.

“VUGD ugunsdrošības inspektori ik dienu veic pārbaudes dažādos objektos, bet šoreiz, reaģējot uz cilvēku satraukumu, vēlējāmies pirms Lieldienu svētkiem papildus pārbaudīt, cik droši ir tirdzniecības centri. Pārbaudes rezultāti liecina, ka tieši ugunsgrēka izcelšanās draudi tirdzniecības centros šobrīd nepastāv, bet ir konstatēti atsevišķi ugunsdrošības prasību pārkāpumi,” norāda VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs pulkvežleitnants Aleksandrs Drozds.

Šajās pārbaudēs ēkās tika pārbaudīta ugunsdrošības prasību ievērošana, pastiprināti pārbaudot evakuācijas ceļu un izeju atbilstību, automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, kā arī atbildīgā personāla zināšanām par pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Daudzi pārkāpumi uzreiz tika novērsti VUGD amatpersonu klātbūtnē, bet 10 gadījumos par pārkāpumiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Veiktās pārbaudes notika visā Latvijas teritorijā – 18 Zemgalē, 19 Rīgā un Pierīgā, 21 Vidzemē, 30 Latgalē un 47 Kurzemē.

Kopumā 2017.gadā tika reģistrēti 8714 ugunsgrēki, no kuriem aptuveni 2% bija izcēlušies publiskās ēkās. VUGD šādās ēkās, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 200 cilvēkiem, tai skaitā arī tirdzniecības centros, plānotās ugunsdrošības pārbaudes veic ne retāk kā reizi trīs gados.

VUGD vērš iedzīvotāju uzmanību, ka signalizācijas sistēmas nostrādāšanas gadījumā, dežurējošais personāls nedrīkst atslēgt apziņošanas sistēmas skaņu, kamēr nav noteikts tā nostrādāšanas iemesls, un paralēli personālam ir jāorganizē cilvēku evakuācija.

VUGD atgādina, ka Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka ikvienam iedzīvotājam pašam ir pienākums nekavējoties evakuēties, atskanot trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju arī pašiem jāuzņemas atbildība par savu rīcību dažādās ārkārtas situācijās.
Savukārt, pamanot ugunsgrēku, par to jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas