Pāvilostas vidusskolas nākotne – liels izaicinājums 4

Pāvilostas vidusskolā jau pusgadu direktores amatā ir Marita Rolmane. Noslēdzoties mācību gadam, gaisā virmo jautājums – būt vidusskolai Pāvilostā vai nebūt? Publicējam laikraksta "Kursas Laiks" interviju.

Kā klājies Pāvilostas skolēniem aizvadītajā mācību gadā?
Pāvilostas skolēniem ir bijuši labi sasniegumi gan olimpiādēs, gan konkursos. Esam pamanīti. Domāju, ka šogad esam bijuši kā tāds izglītības centriņš, kurā notiek dažādi konkursi. Pāvilostā notika viktorīna 7.–9. klasēm “Latvijai – 99”. Pavasarī šajā pašu klašu grupā notika dabaszinību konkurss – viktorīna. Pie mums notika Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasēm. Esmu gandarīta par iespēju šo skolu parādīt no labākās puses.

Vai republikas olimpiādēs fizikā, matemātika, ķīmijā, bioloģijā ir kādi panākumi?

Konkrētajos priekšmetos lielu panākumu nav, bet te viss vēl priekšā.

Kur ir labi sasniegumi?
Sportā, piemēram. Daudzi tika domē apbalvoti.

Pāvilostas vidusskolas stāsts ir aktuāls. Jūsu prognozes?
Mēs aicinām, esam stāstījuši par saviem labajiem darbiem. Esam stāstījuši sabiedrībai, ka šeit uz vietas ir iespējams iegūt labu izglītību. Beidzot Pāvilostas vidusskolu, var iestāties augstskolā un izglītība ir konkurētspējīga arī ar lielo pilsētu skolām. Situācija Pāvilostā nav iepriecinoša. 9. klasi absolvēja desmit jaunieši. Ir daži, kuriem mācību gads ir jāatkārto. Pērn pašvaldība finansēja visu, šobrīd var rasties pamatots jautājums – vai tas ir lietderīgi? Savākt pietiekamu skolēnu skaitu ir visnotaļ liels izaicinājums.

Paļaušanās jau nav tikai uz Pāvil­ostu, arī uz Vērgali un Jūrkalni?
Jā, Jūrkalnes puses bērni brauc pie mums.

Apzinot Vērgali un Jūrkalni, ir lielākas cerības?
Iespējams, bet man šobrīd nav konkrētu datu. Vērgalniekiem daļa vecāku strādā pilsētā un nereti virziens ir Liepāja. Mums ir jākonkurē gan ar Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, gan Ventspils skolām.

Ja reiz ir šāda konkurence, kas ir tā īpašā “odziņa”, ko piedāvā Pāvilostas skola? Priekules vidusskola, piemēram, piedāvā īpašu programmu, saistītu ar policijas darbu, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā ir aizsardzības mācība. Tā varētu uzskaitīt vairākas vidusskolas, kas piedāvā kādu īpašu specializāciju. Pāvilostā reiz bija ar jūras lietām saistīts piedāvājums.
Esam iesaistījušies “Junior Achie­vement” programmā, kas paredz veidot skolēnu mācību uzņēmumus. Pagaidām darbība ir mazajās klasēs, bet paredzu, ka tas var attīstīties.

Pieļaujat, ka no šā pirmsākuma var izveidoties arī nopietna uzņēmējdarbības mācību programma vidusskolēniem?
Pagaidām ir jācer, ka veiksmīgi izdosies iesāktais ar skolēnu mācību uzņēmumiem, bet, protams, nākotnē iespējams arī kaut kas lielāks.

Ir jau kādi panākumi šajā pro­grammā?
Viena meitene no 6. klases rakstīja biznesa pasaku un tika aicināta uz Rīgu. Viņa ieguva iespēju iepazīties ar banku un gūt labu pieredzi. Parasti šajos mācību uzņēmumos nāk darboties jaunieši, kuri ir gatavi strādāt un mācīties papildus. Tā ir galvenā programmas priekšrocība. Ja būs bērnu un j auniešu interese, šis virziens attīstīsies. Šajā programmā ir iespēja darboties arī vidusskolas vecuma jauniešiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Rita

Skola attīstīsies. Cilvēki vēlas atgriezties laukos un Pāvilosta ir lieliska.

pirms gada, 2019.03.21 19:37

Vietējās ziņas