Tīrīs Tebras un Durbes upes gultnes Pāvilostas novadā

Pāvilostas novada domes izsludinātājā iepirkuma konkursā par Tebras un Durbes upes attīrīšanas darbiem uzvarējis uzņēmums SIA "Serviss RJ", kas upju gultnes apņēmusies iztīrīt līdz nākamā gada aprīlim.

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS" īstenošanas laikā Pāvilostas novadā tiks attīrītas divas upes – Tebra un Durbe.
"Upes ir ļoti aizaugušas, nav pat iespējams ar laivu pārvietoties," stāsta Pāvilostas novada projektu koordinatore Vizma Ģēģere. Darba ir tik daudz, ka kompānija, kas sākotnēji uzvarējusi konkursā, apskatot upes, secinājusi – tā nespēj prasīto izpildīt.
Durbes upe tiks attīrīta 22 kilometru garumā no Upsēdes tilta līdz Tebras un Durbes satekai Sakā. Tebras upi tīrīs 23 kilometru garumā no Akmeņkalniem līdz upju satekai.
 
Ūdensteces jāatbrīvo no koku sastrēgumiem, kā arī lielizmēra sadzīves atkritumiem. Darbi upju krastos veicami, neizmantojot smago tehniku vai citus upju krastus būtiski ietekmējošus līdzekļus. Piebraukšana un koku, zaru un lielizmēra sadzīves atkritumu nogādāšana savākšanas vietās jākoordinē ar laivām vai plostiem, koku un zaru zāģēšana jāveic ar motorzāģiem. Nedrīkst pieļaut upes ūdens piesārņošanu ar degvielas un eļļas produktiem.
Darbiem beidzoties, jābūt brīvam upes tecējumam bez sanesumiem, kas traucē laivošanai. "Būs arī trīs atpūtas vietas – divas uz Tebras, bet viena upju satekā," stāsta V. Ģēģere. Atjaunots tiks arī tilts pāri Tebras upei.
 
Darbi jāpaveic līdz nākamā gada aprīlim, taču strādniekiem jāievēro, ka to darīt nedrīkst zivju nārstošanas periodos – no 1. oktobra līdz 15. novembrim. Nākamais nārsta periods sāktos no 16. aprīļa.

Pievieno komentāru

Pāvilostā