Pāvilostas novadā svētku laikā sveiks "Goda novadnieci" – Guntu Raibarti

Pāvilostas novadā par tradīciju kļuvis valsts svētku laikā godināt novada cilvēkus, kas iepriekšējā gadā sevi pierādījuši dažādās sfērās. Pasniegts tiek arī "Goda novadnieka" tituls. 

Titulu "Goda novadnieks" Pāvilostas novada domes nolēmusi piešķir pāvilostniecei Guntai Raibartei, vēstīts domes sēdes protokolā. Par G. Raibarti vairāk izlasīt var virtuālajā enciklopēdijā Latvijas ļaudis, kur pastāstīts par viņas dzīves gaitām un paveiktajiem darbiem.

Vērgales pagastā sveiks:
"Gada novadnieks" – Ilma Ruduša un ģimene;
"Gada sportists" – Raivis Kabiņeckis;
"Gada jaunietis" – Arvis Kurmis.

Pāvilostā un Sakas pagastā sveiks:
"Gada novadnieks" – Austra Vagotiņa-Vagule;
"Gada sportists" – Gints Uzars;
"Gada jaunietis" – Renards Rolmanis.

Pateicības rakstus Pāvilostas novada pašvaldība piešķirs: Ingūnai Kopštālei; Līvijai Jansonei; Matīsam Dunkeram; Vitai Bražei; Mājas "Alfa" iedzīvotājiem; Ritai Pencei; Sandrai Gruntmanei; Inesei Kaluginai; Inesei Reņķei; Solveigai Ansonei; Ilzei Ozoliņai; Initai Priedoliņai; Birutai Pīrāgai; Agritai Zīvertei; Aleksejam Popkovam; Larisai Ķipstei; Kristīnei Tamužei un Sandrai Teterei.

Svētku pasākumi par godu Latvijas valsts 95. proklamēšanas gada dienai Pāvilostas novadā notiks:

Piektdien,15. novembrī, pulksten 19 Vērgales kultūras namā pasākums, kura laikā ar jauniem ierakstiem tiks papildināta Vērgales goda grāmata, paziņoti fotokonkursa "Pāvilostas novads 2013" rezultāti. Svētku koncerts kopā ar grupu "Tālbraucēji". Pēc svinīgās daļas balle kopā ar "Tālbraucējiem". Dalības maksa ballē – 2,50.

Svētdien, 17. novembrī, pulksten 14 Pāvilostas kultūras namā pasākums, kura laikā paredzēta Gada nomināciju, "Sakoptāko sētu 2013" un fotokonkursa "Pāvilostas novads 2013" apbalvošana. Būs arī pašdarbnieku kolektīvu koncerts "Mana dzimtene tikai viena – pie Dzintara jūras tā mīt". Pulksten 22 svētku balle kopā ar grupu "Lustīgais blumīzers: Ieejas maksa – 2,50.

Pievieno komentāru

Pāvilostā