Pāvilostas novadā notiks militārās mācības

No 24.augusta līdz 4.septembrim Pāvilostas novadā notiks militārās mācības ar mērķi trenēt Prettanku rotu aizkavējošās kaujas veikšanai.
  
Mācību dalībnieki būs LR NBS Sauzszemes spēku Kājnieku brigādes Kaujas atbalsta bataljona Prettanku rota, kopsumā ap 80 karavīri. Par patstāvīgā dislocēšanās vietu noteikts Šķēdes poligons, kur būs izveidota rotas uzturēšanās vieta (bāze), no kuras arī tiks veiktas visas darbības.
  
Lai izpildītu izvirzīto mācību mēķi, karavīri veiks savas darbības ap ceļiem Ziemupe – Šķēde un Ventspils – Liepāja ceļa, kur karavīri veiks teritorijas izlūkošanu un novērošanas posteņu un kaujas pozīciju izveidi. Karavīri sava uzdevuma izpildei pārvietosies gan slēpti, gan atklāti ap šiem ceļiem un tiem pieguļošo teritoriju. Pārvietošanās notiks arī izmantojot militāro transportu (apvidus automāšinas un kravas autotransportu). Civilā transporta kustība netiks nekādā veidā ierobežota. Karavīri būs tērpti gan NBS digitālā parauga formastērpos, gan zaļās kamoflāžas formastērpos (zemessardzes). Lai arī karavīri būs nomaskējušies un lielākā daļa no viņiem pārvietosies slēpti, uz visām karavīru formām būs atpazīšanas zīme – Latvijas valsts karogs. Uzdevuma laikā var tikt izmantoti imitācijas līdzekļi – salūtpatronas, dūmu sveces, signālraķetes.
  
Sākot ar 24.augustu tiks veikta tuvāko viensētu informēšana, pie kurām paredzama karavīru kustība.
   
Mācību laikā netiks nenodarīts nekāds kaitējumu dabai, kā arī pēc mācībām teritorija tiks sakopta.
 
LR NBS Sauzszemes spēku
Kājnieku brigādes
Kaujas atbalsta bataljona
Prettanku rotas komandieris
Kapteinis Andris Brūveris

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā