Pāvilostas novadā izvirzīti labākie novadnieki apbalvojumu saņemšanai

Arī šogad oktobra mēnesī Pāvilostas novada dome organizēja aptauju 2019. gada nominācijām un lūdza iedzīvotājus izvirzīt labākos novada novadniekus. Kopumā šogad piedalījušies 138 iedzīvotāji, kā arī saņemti 5 iesniegumi no 3 pašvaldības iestādēm un 3 privātpersonām par Pateicības izteikšanu 13 novadniekiem. Šogad dome nesaņēma nevienu iesniegumus par nominācijas “Goda novadnieks 2019” piešķiršanu. Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai tika nodotas 119 elektroniskā un 19 drukātās anketas. Visas anketas tika atzītas par derīgām, vēstīts Pāvilostas novada mājaslapā.

Šogad titulam „Gada novadnieks 2019” deputāti iedzīvotāju balsojumam izvirzīja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu ĢĒĢERI par daudzu projektu veiksmīgu realizēšanu Pāvilostas novada pašvaldībā vairāku gadu garumā, tādējādi sekmējot Pāvilostas novada ilgtspējīgu attīstību, teritorijas sakārtotību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, Pāvilostas jahtu ostas uzraugu Ģirtu VAGOTIŅU-VAGULI par Pāvilostas novada pozitīvā tēla uzturēšanu un popularizēšanu, iejūtoties Pāvilostas jahtu ostas kapteiņa, Ziemupes Ziemassvētku vecīša un Zvejnieku svētku Neptūna tēlos, kā arī par aktīvu darbību novada kultūras dzīvē, un biedrības “Ziemupīte” vadītāju Dainu VANAGU par sentēvu tradīciju uzturēšanu un popularizēšanu, piekopjot latvisku dzīvesziņu un organizējot dažādu gadskārtu pasākumus Ziemupē, kā arī par Pāvilostas novada vārda nešanu ārpus novada robežām. Komiteja pēc balsu saskaitīšanas apstiprināja un Pāvilostas novada dome lēma šogad nomināciju “GADA NOVADNIEKS 2019” piešķirt DAINAI VANAGAI, kura no iedzīvotājiem saņēma 75 balsis. Savukārt Ģirts Vagotiņš-Vagulis saņēma 41 balsi, bet Vizma Ģēgere – 20 balsis.

Apkopojot iedzīvotāju balsošanas anketas, šogad nomināciju „LABAIS DARBS NOVADAM 2019” saņem ĢIRTS VAGOTIŅŠ-VAGULIS. Šai nominācijai iedzīvotāji izvirzīja arī citus pretendentus: Ingūnu Kopštāli, Ligitu Ginteri, Gunti Vītolu, Inesi Ceriņu, Maritu Hornu, Daigu Cābeli, Eināru Vārsbergu, Vizmu Ģēģeri, Austru Vagotiņu – Vaguli, Ildzi Balodi, Jāni Šnori, Irēnu Jaunskungu, Inesi Vīdneri, Dainu Vanagu, Normundu Līcīti, Ronaldu Griškēviču, Vilmu Reinhardi, Rolfu Jansonu, Pāvilostas veikalu pārdevējas un biedrību “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”.

Savukārt Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai Pāvilostā pasniegs - Daigai CĀBELEI, Eināram VĀRSBERGAM, Pēterim BRĪNIŅAM, Rolfam un Ingrīdai JANSONIEM, Antai LĪBIETEI, kempinga “Miera osta” SAIMNIEKIEM un Elgai DEVIŅAI. Bet Vērgalē sveiks: Guntu LIMBERGU, Dainu MAGONI, Jāni ZELGALVI un Ēriku MELVAGU, Ingūnu KOPŠTĀLI un Ligitu GINTERI.

Nominētos novadniekus godinās un sveiks Latvijas valsts svētku pasākumos Vērgalē 15. novembrī plkst.19:00 Vērgales kultūras namā un Pāvilostā - 16. novembrī plkst.15:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā.


Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā