Pāvilostas novadā anulē ciemu statusus

Pāvilostas novada domes deputāti pēdējā sēdē vienojušies anulēt ciema statusu Upsēdes, Mežaines, Ķoniņciema, Ostbahas un Labraga teritorijām, vēstīts domes sēdes protokolā.

Pamatojums tam ir, ka šajās vietās nav koncentrēta apbūve un arī attiecīgās infrastruktūras, lai tās dēvētu par ciemiem.

Novada zemes lietu speciāliste Anna Brūkle paskaidro, ka iedzīvotājiem nekas nemainās un teritorijas joprojām atrodas Sakas pagastā. “Piemēram, rakstot vēstuli, adrese vairs nav Sakas pagasts Labrags "Liepas", bet vienkārši Sakas pagasts "Liepas"."

Pievieno komentāru

Pāvilostā