Pāvilostas Mūzikas skola aicina jaunos audzēkņus

Uzņemšana Pāvilostas Mūzikas skolas 1. klasē  notiks 3. septembrī pulksten 13, vēstīts Pāvilostas novada mājaslapā.

Skolas piedāvātās programmas:
- Klavierspēle, akordeona spēle;
- Vijoļspēle, ģitārspēle;
- Trompete, alta spēle;
- Sitaminstrumentu spēle.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:
- jāaizpilda iesnieguma skolas veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa);
- jāpiedalās iestājeksāmenos.

Mācību ilgums 6 un 8 gadi.

Mācību maksa Ls 5.00 mēnesī, (daudzbērnu ģim. Ls 4.00)

Ir iespējama instrumentu noma.

Jaunā mācību gada sākums 3. septembrī pulksten 12.30

Pievieno komentāru

Pāvilostā