Pāvilostā uz tikšanos pulcēsies piekrastes pašvaldību vadītāji

Šodien Pāvilostā notiks Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) pašvaldību vadītāju sapulce, kurā apspriedīs turpmākos politiskos izaicinājumus, kā arī ievēlēs jaunu valdi un priekšsēdētāju.

Sanāksmē plānots runāt par nākamā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda aktivitātēm, būs arī informācija par dažādām starptautiskām aktivitātēm, piemēram, par izaicinājumiem Baltijas jūrai, par dažādiem projektiem. Tiks prezentētas vadlīnijas jūras krastu aizsardzībai pret eroziju.

Pirms aktuālo jautājumu apspriešanas notiks LPPA priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas. Par aktuālo jautājumu virzību, turpmākajiem politiskajiem izaicinājumiem un LPPA lomu stāstīs pašreizējais valdes priekšsēdētājs Pāvilostas novada domes vadītājs Uldis Kristapsons.

Saistībā ar Eiropas Savienības fondu finansējumu plānots apspriest piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādi un īstenošanu, kā arī uzklausīt informāciju par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda aktivitāšu virzību.

Pēc sapulces piekrastes pašvaldību vadītāji dosies ekskursijā pa Pāvilostu.

Pievieno komentāru

Pāvilostā