Palielina zvejas limitu Pāvilostas un Ventspils novada zvejniekiem

Pāvilostas novada pašvaldībai turpmāk tiks piešķirts viena velkamā zivju vada limits, bet Ventspils novada pašvaldībai par 70 tīkliem palielināts reņģu tīklu limits, paredz valdības akceptētie grozījumi "Noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos".

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, Pāvilostas novada pašvaldības ierosinājums par viena velkamā vada limita piešķiršanu ir atbalstāms, jo viens vads ievērojami nepalielina zvejas slodzi un nerada būtisku ietekmi uz zivju resursiem. Piekrastes rūpnieciskās zvejas statistikas dati par pēdējiem gadiem liecina, ka gada nozveja ar vienu velkamo vadu svārstās no trim līdz 200 kilogramiem zivju, taču parasti tie ir ap 50-70 kilogramiem. Nozvejā dominē plekstes, asari un vimbas, kuru nozvejas limiti Latvijas piekrastes ūdeņos nav noteikti.

Ventspils novada pašvaldības lūgums palielināt reņģu tīklu skaitu par 50 līdz 85 tīkliem ir atbalstāms, palielinot tīklu skaitu par 70 tīkliem. Kopējais reņģu tīklu limits Ventspils novada pašvaldībai tad būtu 211 tīkli, jo kopējais reņģu nozvejas palielinājums šajā gadījumā varētu būt tikai aptuveni viena tonna gadā.

Rūpnieciskās zvejas statistikas dati liecina, ka Ventspils novada pašvaldības piekrastes ūdeņos gada nozveja uz vienu reņģu tīklu bijusi 14-17 kilogrami. Tāpat, pieļaujot reņģu tīkla limita palielinājumu, tiek ņemta vērā reņģu nozvejas limita ikgadējā apguve Baltijas jūras piekrastē - parasti tiek apgūts tikai par 50-60%.

Grozījumi noteikumos attiecas uz piekrastes ūdeņu komerczvejniekiem un pašpatēriņa zvejniekiem. Pēc Valsts vides dienesta informācijas, 2013.gadā zvejas atļaujas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novadā tika izsniegtas 78 pašpatēriņa un 24 komerczvejniekiem, bet Pāvilostas novadā - 71 pašpatēriņa un septiņiem komerczvejniekiem.

Pievieno komentāru

Pāvilostā