Kapusvētki Pāvilostas novadā

Kapusvētki Pāvilostas novadā:

Vērgales pagastā
4.augustā  plkst. 14 Vērgales kapos
10.augustā plkst. 12 Ziemupes kapos

Pāvilostā
18.augustā plkst. 12 Pāvilostas kapos
 
Sakas pagastā
11.augustā plkst. 12 Ulmales kapos
                 plkst. 13 Labraga kapos
                 plkst. 14.30 Pievikas kapos

18.augustā plkst. 15 Akmensraga kapos
25.augustā plkst. 13 Lanku kapos
                 plkst. 14 Stembres kapos

Pievieno komentāru

Pāvilostā