Arī Pāvilostā būs pieejams mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas Pāvilostā ieradīsies 8.aprīlī pie veselības un sociālā centra (Lejas iela 10).

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85 Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - par maksu.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55.

Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv.

Pievieno komentāru

Pāvilostas novadā