Par godu Dziesmu un deju svētkiem pacels karogus

Dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja rosina visām Latvijas pašvaldībām 1. jūlijā pie domes ēkas, tās struktūrvienību, tai pakļauto izpildinstitūciju, iestāžu un uzņēmumu ēkām, kā arī pie pašvaldībai piederošajām dzīvojamajām ēkām pacelt Latvijas valsts karogu, rekomendējot to darīt arī savas teritorijas juridiskajām un fiziskajām personām.

Dziesmu un deju svētki Rīgā notiks no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. 


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas