VIDEO: Antra Šakale domes sēdē

Nīcas novada domes sēde 2011. gada 10. novembrī.

Nīcas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Antra Šakale raksturo kolektīva izvēli par labu Lāsmas Petermanes apstiprināšanai dirketores amatā.

Video skatīt šeit!

Pievieno komentāru

Nīcā