Pierobežā diskutēs par Latvijas un Lietuvas programmas atbalstāmajām jomām pēc 2013. gada 1

Lai uzklausītu un apkopotu ieinteresēto pušu viedokļus pierobežas reģionos, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma šā gada janvārī un februārī organizē piecas reģionālās diskusijas par programmas atbalsta jomām pēc 2013.gada.

Vienlaikus plānots izvērtēt arī esošo programmas pieredzi.

"Šādu viedokļu apkopošanu ir nepieciešams sākt jau savlaicīgi, ņemot vērā, ka gan Latvija, gan Lietuva ir izteikušas vēlmi sadarboties arī nākamajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Tā kā reģioni ir būtiski spēlētāji programmas īstenošanā, tad tieši diskusijām reģionos ir liela loma priekšizpētes procesā. Rezultātus ir plānots prezentēt Latvijas un Lietuvas pārstāvjiem šā gada 24.janvārī Rīgā pirmajā Apvienotajā plānošanas komitejā, uzsākot diskusijas par programmas nākotni pēc 2013.gada," uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale.

Diskusijās ar Latvijas un Lietuvas programmas reģiona projektu partneriem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu, kā arī citu ieinteresēto institūciju pārstāvjiem tiks apspriesti priekšlikumi par prioritātēm, kas var kalpot par pamatu programmas finansējuma sadalījumam Latvijā un Lietuvā 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Lai panāktu dziļākus un redzamākus programmas rezultātus, 2014.-2020.gadā finanšu atbalsts tiks koncentrēts ierobežotam jomu skaitam, izvairoties no sadrumstalotības.

Janvārī diskusijas notiks Daugavpilī, Pakrojā, Jelgavā, bet februārī diskusijas plānotas Kurzemes reģionā un Plungē. Pērnā gada decembrī viena diskusija jau notikusi Rokišķos.

Pēc jaunākajiem datiem vairāk nekā 32 miljoni eiro (22,49 miljoni lati) jeb 53% no kopējā 60 miljonu eiro (42,17 miljonu latu) finansējuma ir izmaksāti projektu īstenotājiem. 2007.-2013.gada periodā ir apstiprināti un tiek īstenoti 116 projekti, sadarbojoties aptuveni 600 projektu partneriem Latvijas un Lietuvas pusē.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam ir viena no Eiropas Savienības fondu "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmām, kuras mērķis ir pierobežu reģionu attīstības veicināšana Latvijā un Lietuvā, padarot reģionus pievilcīgākus dzīvošanai un apmeklēšanai. Programmas pierobežas teritorijas Latvijā ir Kurzeme, Zemgale, Latgale, savukārt Lietuvā - Klaipēda, Telši, Šauļi, Panevēža, Utena, kā arī Kauņa kā papildu teritorija. Programmas vadošā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijā.

Agnese Beļkeviča
Latvijas-Lietuvas programmas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievieno komentāru

Komentāri 1

rucavnieks

mums novadi bet lietuvā pilsētas. lietuvā ir žemaitija, aukštaitija, dzukija, suvalkija pirms raksta žurnālisti painteresēties vajag

pirms 8 gadiem, 2013.01.10 14:25

Nīcā