Nīcenieki – labākie vēsturnieki 1

Otro gadu pēc kārtas Draudzīgā aicinājuma fonds, lai novērtētu Latvijas skolas, apkopojis jaunākos datus. Ar labiem rezultātiem un "Mazā kalna balvu" jeb metāla pūci no svinīgās ceremonijas Rīgā atgriezās arī Nīcas vidusskola.

Nīcenieki balvu saņēmuši par sasniegumiem vēstures centralizētajā eksāmenā, kuru skolēni bija nokārtojuši A, B un C līmenī. "Lepojamies ar sasniegumiem, ar labajiem rezultātiem eksāmenos," saka Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane. "Pērn nebija tik augsti rezultāti, šogad paveiktais ir liels sasniegums skolai," atzīst L. Petermane. Augsti rezultāti sasniegti arī latviešu valodas eksāmenā – 11. vieta, 87 procentiem skolēnu – A un B līmenis. Arī matemātikā 70 procentiem bijis A līmenis un sasniegta 23. vieta valsts līmenī. Direktore nevar viennozīmīgi pateikt, ka vērtēšana pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ir tā labākā, taču gandarī fakts, ka skolas vispār tiek vērtētas. Rezultātu aprēķināšanas formula gan esot sarežģīta, zina direktore.

Pērn nominācijā par straujāko izaugsmi balvu saņēma Priekules vidusskola. "Ja jau esam spējuši lauku vidusskolu grupā ierindoties 24. vietā, rezultāti vērtējami par labiem esam," atzīst Priekules vidusskolas direktors Ainars Cīrulis. Pērn izvirzītais uzdevums noturēties un strauji nekrist ir īstenots. Priekules vārds fiksēts arī dabas zinību kategorijā, taču skola palikusi bez vietas ar piezīmi "ārpus konkursa" – ja nominācijā, kas ietver vairākus mācību priekšmetus, skolā eksāmenu šajos mācību priekšmetos kopā kārtojuši ne mazāk kā trīs skolēni vai ne mazāk kā 30 procenti no absolventu skaita, skola attiecīgās nominācijas reitingā tiek iekļauta ārpus konkursa.

Dabas zinībās augstu vērtējumu saņēmusi arī Vaiņodes vidusskola, ierindojoties 9. vietā, bet angļu valodā – 22. vieta. Lauku vidusskolu kopvērtējumā Vaiņodes vidusskola ierindojas 41. vietā.
"Bija brīdis, kad vērtēja skolas pēc olimpiāžu sasniegumiem un tad ierindojāmies pat pirmajā desmitā," atceras Vaiņodes skolas direktors Arvīds Desmitnieks.

Plašāk 2. novembra "Kursas Laikā"!

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nīcas novadā