Nīcenieki darbus nevilks garumā

Lai celtu godā Nīcas novada kultūrvēsturisko mantojumu, pēc ideju apkopošanas laiks ķerties pie praktiskiem darbiem – pēc kārtējās kopā sanākšanas lēmuši aktīvākie idejas atbalstītāji.


Pēc pirmās tikšanās februārī Nīcā un atgriešanās no pieredzes apmaiņas Alsungā gandrīz trīsdesmit nīcenieki atkal snākuši pašu, lai apkopotu labākās idejas un uzsāktu to praktisko realizēšanu, pastāsta Nīcas kultūras nama direktore Diāna Ansule. Izstrādāta turpmākā rīcības programma un noteikti neatliekamākie darbi, lai iesāktais neapsīktu.

Tiks izveidota darba grupa, kurā būs ne vairāk kā seši dalībnieki, stāsta D. Ansule. Tās uzdevums būs kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas un saglabāšanas koordinēšana. Kopīgiem spēkiem apzinās Nīcas novada iedzīvotājus, lai pierakstītu amatu pratēju, dziesmu, tradīciju un rakstu zinātāju un glabātāju dzīvesstāstus.

Vēl plānots celt gaismā novada etnogrāfisko un vēstures fondu krājumus, uzsākt darbu pie muzeja ekspozīcijas koncepcijas izstrādes un iekārtošanas, stāsta D. Ansule. Muzejā iekārtos tradīciju telpu, kur regulāri notiktu tradīciju skolas nodarbības.

Nīcenieki iecerējuši, ka novada skolās varētu ieviest arī novada mācības programmu. Neatliekamo darbu sarakstā iekļauta tautastērpu atjaunošana pašdarbības kolektīviem, to jaunajiem dalībniekiem. Kultūras nama vadītāja aicina atsaukties novada iedzīvotājus, kuriem klētiņās, bēniņos un šķūņos glabājas senas, bet neizmantotas lietas. Tās būtu ļoti noderīgas senlietu krātuvei, kuru pēc remonta iekārtos Tūrisma informācijas centra otrajā stāvā.


 
 

Pievieno komentāru

Nīcā