Nīcas vidusskolas skolotāja Agita Mače: dalība konkursos ceļ ne tikai skolēnu, bet arī skolotāju pašapziņu

Agita Mače ir Nīcas vidusskolas fizikas skolotāja. Viņa skolēnus AS "Latvenergo" konkursam "FIZMIX Eksperiments" gatavo jau septīto gadu pēc kārtas. Turklāt tas izdodas ar lieliskiem panākumiem, jo arī šajā gadā komanda "TAHJONI" iekļuva finālā. Šī gada konkursa norisē pedagoģe ieguvusi titulu  "FIZMIX Skolotājs 2021". Kas viņu motivē iesaistīt skolēnus ārpus stundu aktivitātēs un kāpēc tas būtu nepieciešams, lasi intervijā, informē Komunikācijas aģentūras projektu asistente Laura Zaruma.

Agita Mače konkursa "FIZMIX Eksperiments" skolotāja-konsultanta lomā ir jau septīto gadu, taču šis ir pirmais gads, kad konkursa vēsturē tiek apbalvots arī "FIZMIX Skolotājs 2021". Skolotāju konkursā pieteikumus iesniedza 90 skolotāji, kurus žūrija vērtēja 5 kategorijās. Vienādu punktu skaitu, titulu un galveno balvu ieguva gan skolotāja Agita Mače no Nīcas vidusskolas, gan Jānis Bukins no Siguldas Valsts ģimnāzijas. Agita stāsta, ka šis ir liels pagodinājums, jo piedalīšanās konkursā "FIZMIX Eksperiments" ir izaicinājums ne tikai pašai, komplektējot komandu un motivējot skolēnus, bet arī dalībniekiem, kuriem jāatrod laiks un vēlēšanās konkursā piedalīties. Šādās aktivitātēs skolotāja lielā atbildība ir komandas mikroklimata sajušana un sadarbības veicināšana. "Skolotājam tā ir laba iespēja iepazīt skolēnus, viņu domāšanas veidu un komunikācijas prasmes. Ir bijuši skolēni, kuri ir ļoti spējīgi IT jomā, tādēļ uzdevumu risinājumam tiek piedāvātas pavisam citas idejas, kuras arī ļoti labi darbojas. Tā arī es varu mācīties dažādas prasmes un risinājumus," pieredzē dalās Agita. Skolotāja priecājas, ka ir šādi konkursi, jo caur tiem skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt fiziku, veikt interesantus praktiskos eksperimentus, analizēt un salīdzināt rezultātus. Tāpat tā ir iespēja iedziļināties kādā īpaši aktuālā jautājumā, piemēram, izzināt, kas ir zaļā fizika un kā tā skar ikkatra ikdienu: "Konkursa gaitā, uzzinot dažādus energoefektivitātes faktus, skolēni arī mājās vairāk pievērš uzmanību šiem jautājumiem un ieteikumus ievieš savā ikdienā, izglītojot arī vecākus."

Skolotājas ceļš līdz fizikai
Agita atceras, ka jau bērnībā viņai paticis spēlēt "skolās". Vidusskolas laikā reizēm gadījies izpalīdzēt skolotājai un aizvietot viņu stundās jaunākajās klasēs. Pēc vidusskolas skaidri zinājusi, ka būs skolotāja. Vienīgi nespējusi izlemt, kuram mācību priekšmetam dot priekšroku, jo labi padevies gan eksaktais, gan humanitārais virziens. Beigās izvēle bijusi par labu matemātikai, turklāt paralēli apgūta arī fizikas skolotāja profesija. Agita Mače stāsta, ka, strādājot skolā, prieku sagādā labi izdevusies stunda, kad skolēni, ejot ārā no klases, saka: "Paldies, skolotāj, par interesanto stundu!".

Fizika nav tikai puišu lieta
Skolotāja ikdienas darbā novērojusi, ka par fizikas apguvi sabiedrībā dzirdami gana daudz aizspriedumu, tomēr praksē tie ne vienmēr apstiprinās: "Man ir interesants novērojums no mācību procesa, jo elektriskās ķēdes labāk izdodas saslēgt tieši meitenēm. Viņas vairāk vadās pēc norādēm un ievēro pamatprincipus. Apgūstot eksaktās zinātnes, ir nepieciešama analītiskā domāšana, jāizprot matemātika, jāveido modeļi, jāanalizē procesi un cēloņsakarības. Lai varētu izdarīt secinājumus, atrisināt uzdevumus un risināt problēmas, ir jābūt arī zināšanām par procesiem un to norisi. Lai nebaidītos no fizikas, ir jāiedrošina, jāsāk ar pamatiem un tas jādara soli pa solītim. Ja izdodas jau sākumā, tad arī vēlāk nav grūtību apgūt sarežģītākas lietas." Interesanti, ka šajā gadā skolotājas konsultētās komandas "TAHJONI" sastāvā bija tikai meitenes. "Ja godīgi, sākumā to uztvēru nedaudz ar bailēm, bet veltīgi, jo 9. klases skolnieces ar apdomu izvēlējas piesaistīt vēl citas meitenes no 8. klases, galvenais kritērijs bija vēlme darboties. Un tiešām pirmo reizi komandā bija tā, ka visas darbojās ar vienādu atdevi, ieinteresētību, viena otru atbalstot, papildinot, meklējot kopējus risinājumus, diskutējot un atkārtoti pārbaudot rezultātus. Jāsaka arī liels paldies meiteņu vecākiem, kuri palīdzēja praktisko uzdevumu materiālu sagādē."

Attālināto mācību izaicinājums
Šis mācību gads, kad lielākā daļa stundu pavadītas attālināti, ir gana izaicinošas gan skolēniem, gan skolotājiem, jo jāspēj izvēlēties atbilstošākos un jēgpilnākos mācību līdzekļus. "Fizikā mācību materiāli ir pieejami gan drukātā, gan interaktīvā vidē. Iedvesmu smeļos no fizmix.lv portāla, kurā ir dažādi video, eksperimenti un materiāli skolotājiem, daudz labu video ir atrodami arī vietnē youtube.com. Pateicoties Nīcas vidusskolai, man ir piekļuve fizikas interaktīvajiem materiāliem portālā maconis.zvaigzne.lv un soma.lv. Turklāt internetā ir dažādas simulāciju iespējas, lai ar skolēniem veiktu virtuālos laboratorijas darbus. Lielākais izaicinājums reizēm ir izvēlēties atbilstošāko materiālu stundai. Pietrūkst reālās praktiskās darbošanās ar mērinstrumentiem, laboratorijas piederumiem, bet, ja skolēni ir motivēti mācīties, tad uzskatu, ka vecāko klašu jaunieši kādu laiku var pilnvērtīgi mācīties arī attālinātā formātā," stāsta skolotāja.

Skolotāja loma jaunā cilvēka dzīvē
Ņemot vērā, ka Agitai ir 25 gadu darba pieredze un jau piektā audzināmā vidusskolas klase, viņa ir novērojusi, ka skolotājam ir milzīga loma skolēna dzīvē: "Mēs daudz runājam par nākotnes iespējām, apmeklējam augstskolas, pie mums uz skolu brauc dažādu profesiju pārstāvji, kuri  iepazīstina jauniešus ar mūsdienīgām profesijām. Vidusskolēni, skolotāju mudināti, apgūst lietišķo etiķeti, mārketingu, grāmatvedību, lietvedību, menedžmentu, likumdošanu un uzņēmējdarbību, piedalās konkursos, tā attīstot savas spējas, talantus, prasmi pieņemt lēmumus, uzstāties un organizēt, kas nākotnē ļoti palīdz karjeras veidošanā." Skolotāja atklāj, ka ir lepna par skolēniem, kas savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm, studē IT vai inženierzinātnes. Pedagoģe priecājas arī par skolēnu vispārējām prasmēm pieņemt lēmumus, brīvi komunicēt, uzstāties, argumentēt un darboties komandā. Viņa regulāri mudina skolēnus izmantot piedāvātās iespējas, jo dažādas aktivitātes un konkursi ceļ skolēnu pašapziņu, viņi kļūst drošāki, atraisītāki, prot ātri pieņemt lēmumus un uzdrošinās riskēt. "Tās visas ir prasmes, kas jauniešiem būs nepieciešamas darba tirgū. Dalība katrā konkursā sniedz arī jaunas zināšanas, pieredzi, kas paplašina un pilnveido skolēnu redzesloku. Īpašs prieks, ja izdodas kādu ieinteresēt mācību priekšmetā, kurš skolēnam nav pirms tam padevies. Iepriecina katra skolēna izaugsme, vēlākie sasniegumi karjerā un dzīvē. Bieži ar lepnumu domāju – tas bija mūsu skolas skolēns, arī es viņu mācīju," sarunas noslēgumā teic Agita Mače.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā