Nīcas pašvaldība novada vietējo projektu konkursā sadalīs 6000 eiro

Lai turpinātu sekmēt vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, Nīcas novada pašvaldība jau septīto gadu organizē vietējo projektu konkursu "Mēs savam novadam", kura kopējais finansējums ir 6000 eiro, aģentūra LETA uzzināja pašvaldība.

Projektus konkursam var iesniegt līdz 28.februārim. Viena projekta maksimālais atbalsts būs 600 eiro.

Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Nīcas novada vides un sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizēs Nīcas novada kultūru, tēlu un tradīcijas.

Šajā gadā projektu konkursā tiks atbalstītas teritorijas labiekārtošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegāde, kā arī infrastruktūras uzlabošana un ar to saistītā inventāra un pasākumi, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, rīkošana.

Projektā paredzētās aktivitātes jāīsteno Nīcas novada teritorijā laika posmā no šā gada aprīļa līdz 2.decembrim un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt Nīcas novada iedzīvotājiem.

Visi projektu rakstītāji un jauno projektu ieceru realizētāji februārī tiks aicināti ar saviem projekta pieteikumiem uz
meistarklasi, kur būs iespēja katram individuāli uzdot savus neskaidros jautājumus un speciālisti palīdzēs ar neskaidrībām projekta pieteikuma aizpildīšanā.

Pašvaldības informācija liecina, ka arī 2018.gadā projektu konkursa kopējais pieejamais finansējums bija 6000 eiro. Kopumā tika iesniegti 11 pieteikumi, no tiem desmit apstiprināti un īstenoti. Savukārt 2017.gadā kopējais pieejamais finansējums bija 4300 eiro, viena projekta maksimālais atbalsts bija 430 eiro. Tika iesniegti deviņi pieteikumi, no tiem astoņi apstiprināti un septiņi īstenoti. Viens no apstiprinātajiem projektiem lielo apjomu dēļ tiks īstenots 2018.gadā. Tā kā 2017.gadā projektu iesniedzēju aktivitāte bija nedaudz mazinājusies, netika izlietots viss pieejamais finansējums. Neapgūtais finansējums tiks pieskaitīts klāt 2018.gada vietējo projektu konkursa kopējam pieejamajam finansējumam.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā