Nīcas novadā uz vairākiem ceļiem uzstāda masu ierobežojošas ceļa zīmes

Tā kā nepietiek finansējums pašvaldības autoceļu uzturēšanai un tie atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, ko rada grants seguma nolietošanās, uz pieciem Nīcas novada pašvaldības ceļiem uzstādītas ceļa zīmes ar masas ierobežojumu līdz 10 tonnām, vēstīts novada mājaslapā.

Ierobežojumi ir uz ceļiem: Jaunzemji-Meķis, Jūrmalciems-Ķaupeļi, Kamenes-Paipu dambis, Tosele-Lauksargi, Tosele-Meķa poldera sūkņu stacija.

Pievieno komentāru

Nīcā