Nīcas novada senioru kopas tiekas Ziemassvētku noskaņā

Jūrmalciema interešu kopa ''Aizjomietes'' 8. decembrī uz Ziemassvētku ieskaņas pasākumu pulcināja kopā novada senioru kopas un biedrības no Nīcas, Rudes un Kalnišķiem, ziņo Nīcas novada dome.

Sievišķīgais pulciņš tikās sirsnīgā un možā noskaņā. Skanīgas dziesmas izpildīja vokālais ansamblis ''Sentiments'', rosinot dziedāt līdzi. Jūrmalciemnieces bija parūpējušās ne vien par bagātīgu cienasta galdu, bet arī iesaistīja svētku norisēs un nākošā gada plānu apspriešanā.

Pievieno komentāru

Nīcā