Nīcas novada pašvaldība uzskata, ka komercinformācijas publicēšana pašvaldības izdevumā nav likumpārkāpums

Komercinformācijas publicēšanu Nīcas novada laikrakstā "Nīcas Novada Vēstis" tā veidotāja Gunita Šime "Rietumu Radio" pamatoja ar likuma "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktajām pašvaldības funkcijām, kā arī Vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijas pašvaldībai nosūtītu vēstuli, kurā esot skaidrots, ka šāda rīcība nav likumpārkāpums.

Tiešā veidā maksu par komercinformācijas ievietošanu informatīvajā izdevumā Nīcas novada dome neiekasē, taču, kā informēja Šime, šī gada sākumā "Nīcas novada dome ir apstiprinājusi maksu par teksta apstrādi un sagatavošanu ievietošanai pašvaldības izdevumā "Nīcas Novada Vēstis"".

Kā atzina Šime, maksa esot simboliska un vienu reizi gadā Nīcas novada uzņēmēji informāciju par savu uzņēmumu pašvaldības laikrakstā varot publicēt bez maksas. Novada domes pārstāve arī sacīja, ka līdzīgus pārmetumus par komercinformācijas publicēšanu pašvaldība saņēmusi arī iepriekš un lūgusi skaidrojumu ministrijai, kas atzinusi, ka šāda rīcība nav likumpārkāpums.

Jau ziņots, ka arī bijušā Liepājas rajona teritorijā pašvaldību izdotajos informatīvajos izdevumos publicē komercinformāciju, kas likumā nav atļauts, taču Liepājas pusē šie likumpārkāpumi neesot tik izteikti kā Jelgavā, kur pašvaldības izdevumā parādās krāsainas reklāmas.

Ar komercdarbību pašvaldībām liedz nodarboties Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 1.daļa nosaka atsevišķus izņēmuma gadījumus, kādos pašvaldība tiesīga veikt komercdarbību, taču maksas sludinājumu un reklāmas publicēšanas pakalpojums neatbilstot nevienam no šiem priekšnoteikumiem un pašvaldības to darīt nedrīkst.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā