Nīcas novadā notiks teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana

Piektdien, 11. janvārī, plkst.18 Nīcas kultūras namā notiks Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Sanāksmes notiks arī sestdien, 12. janvārī:

- plkst.10.00 – Pērkonē, viesnīcā "Jūrnieka ligzda";
- plkst.12.00 – Jūrmalciema sabiedriskajā centrā;
- plkst.15.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā;
- plkst.17.00 – Otaņķu pagasta pārvaldē.

Pievieno komentāru

Nīcā