Nīcas novadā iedzīvotāji līdz 18. oktobrim aicināti pieteikt pretendentus "Gada novadnieks 2020" 1

Tradicionāli 17. novembrī tiks sveikti tie cilvēki, kuri ar savu darbu, zināšanām un degsmi nes Nīcas novada vārdu Latvijā un pasaulē, kuri vienmēr ir klāt brīžos, kad vajag sajust stingru plecu, maigu roku un atvērtu sirdi, kuri veic ko labu, negaidot par to pretī uzslavas un atalgojumu.

Šis gads Nīcas novadā visiem izvērtās jaunu izaicinājumu pilns. Arī pasākums „Gada novadnieks 2020” šogad noritēs mazliet savādāk nekā līdz šim, vēstīts Nīcas novada mājaslapā.

Šogad jāiesaka darbīgākos cilvēkus kādā no 6 kategorijām:
    „Par mūža devumu Nīcas novadam” – piešķir personai par īpašiem nopelniem vairāku gadu garumā Nīcas novada sabiedrības labā.
    „Gada jaunietis” – piešķir personai vecumā no 13-25 gadiem par sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību aktivitātēs, pārstāvot Nīcas novadu.
    „Gada cilvēks savā amatā” – piešķir personai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību (izglītības, veselības, apkalpojošās sfērā strādājošs darbinieks u.c.).
    „Gada balva uzņēmējdarbībā” – piešķir uzņēmumam, mājražotājam vai amatniekam par ieguldījumu uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, infrastruktūras attīstībā.
    „Gada balva kultūrā” – piešķir kolektīvam, biedrībai vai personai par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā, veicinot Nīcas novada popularizēšanu.
    „Gada balva sabiedriskajā darbībā” – piešķir personai, biedrībai vai kolektīvam par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Nīcas novada attīstībā.

KAD UN KUR?
Priekšlikumus aptaujai jebkurš novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa aicināti iesniegt līdz 18.oktobrim Nīcas novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Nīcas Tūrisma informācijas centrā, Nīcas vidusskolā, Nīcas ambulancē,sporta hallē, PII „Spārīte”, veikalā „Auda T”, Jūrmalciema, Kalnišķu, Grīnvaltu sabiedriskajos centros izvietotajās ierosinājuma kastītēs vai pašvaldības interneta vietnē – www.nica.lv - Anketa un facebook kontā @nicasnovadadome, aizpildot aptaujas anketu.

APTAUJAS ANKETA
Līdzās ierosinājuma kastītēm ir izvietotas aptaujas anketas, kurās ierakstīt tur prasīto informāciju. Noteikti jāpievieno pamatojums, kāpēc, jūsuprāt, minētais cilvēks ir pelnījis apbalvojumu. Noteikti jāpievieno arī jūsu tālruņa numurs, lai pēc izlozes veiksminiekam būtu iespējams paziņot par laimestu.

VĒSTULE
Savu ierosinājumu var rakstīt brīvā formā uz jebkādas papīra lapas, iekļaujot nepieciešamo informāciju. Sagatavoto vēstuli iemet kādā no ierosinājuma kastītēm.

INTERNETA VIETNE

Vietnes www.nica.lv apakšā ir ievietota elektroniska aptaujas Anketa, kurā tāpat ir ne vien jāieraksta jūsu ieteiktais pretendents, bet arī jāuzraksta pamatojums un jāpievieno tālruņa numurs.

 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nīcas novadā