Nīcas novada dome gatavo atbildi VARAM par atkārtotu tiesas spriedumu nepildīšanu 1

Nīcas novada dome gatavo atbildi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par atkārtotu tiesas sprieduma, kas noteica nojaukt "Virsāju" īpašnieka nelikumīgi uzbūvēto žogu, izpildi, vēsta LETA.

Kā aģentūrai LETA stāstīja Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis (LRA), nekustamajam īpašumam "Virsāji" bija izdota būvniecības atļauja par žoga būvniecību atbilstoši detālplānojumam, taču dabā tas netika uzbūvēts tur, kur tas bija iezīmēts ģenerālplānā. Žogs norobežo pagalmu no servitūta ceļa, pa kuru brauc kaimiņi.

"Pētot izveidojošos situāciju, jāatzīst, ka daudz kas ir atkarīgs no kaimiņu savstarpējām attiecībām gadījumā, kad žogs sāka traucēt otram kaimiņam. Kad pašvaldībā izpētījām situāciju, secinājām, ka žogs varētu atrasties tur, kur tas ir uzbūvēts, taču, ja servitūta ceļš būtu aizvirzīts tur, kur tam jābūt, strīds būtu atrisināts," stāstīja Petermanis.

Pašvaldība lūgusi tiesu pieaicināt nekustamā īpašuma īpašnieku, kas veica būvniecību, kā trešo personu, bet tiesa šo lūgumu noraidījusi. Tas ir pamats sūdzībai Ģenerālprokuratūrai par tiesas rīcību, jo pašvaldības ieskatā tiesai vajadzēja uzklausīt arī žoga īpašnieka viedokli.

"VARAM atbildi gatavo gan Nīcas pašvaldība, gan "Virsāju" īpašnieks, lai skaidrotu izveidojošos situāciju. Patlaban pašvaldība ir vidutājs divu kaimiņu strīdā," skaidroja Petermanis. Viņš uzskata, ka lietas "nav tikai baltas vai melnas", bet tās ir "daudzkrāsainas", un šajā gadījumā tiesa neesot ņēmusi vērā visus argumentus, tāpēc nonākusi pie apšaubāma lēmuma.

Jau ziņots, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis Nīcas novada domes priekšsēdētājam Petermanim sniegt paskaidrojumus par atkārtotu Administratīvās rajona tiesas spriedumu nepildīšanu.

Administratīvā rajona tiesa 2017.gada 21.jūnijā lēma, ka Nīcas novada domei ir pienākums pildīt pašas domes 2014.gadā pieņemto lēmumu, proti, novērst nelikumīgu būvniecību īpašumā "Virsāji", kas atrodas Nīcas pagastā.

Saskaņā ar tiesas lēmumu domei uzliktais pienākums bija jāizpilda līdz 2017.gada 21.augustam. Tā, kā tas netika izdarīts un 2018.gada 26.janvārī tiesa pieņēma lēmumu uzlikt Petermanim naudas sodu par lēmuma nepildīšanu.

2018.gada 12.jūnijā tiesa atkārtoti lēma, ka Nīcas novada dome nav izpildījusi tai uzlikto pienākumu.

Lai noskaidrotu, kādēļ pašvaldība joprojām nav izpildījusi tiesas spriedumu, VARAM skaidrojumus pieprasījusi kopumā jau trīs reizes - divas reizes pagājušajā gadā un arī šogad februārī. Taču atbilde nevienā no gadījumiem no pašvaldības nav saņemta.

Līdz ar to Pūce Petermanim ir pieprasījis rakstiskus paskaidrojumus, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 93.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam rakstveida paskaidrojumi jāiesniedz ministram septiņu dienu laikā. Pēc šo paskaidrojumu saņemšanas ministrs lems par tālāku rīcību.


Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nīcas novadā