Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi gūst panākumus valsts konkursa otrajā kārtā

18. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centrā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā norisinājās pūšaminstrumentu spēles audzēkņu valsts konkursa II kārta, kurā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Nīcas, Liepājas, Aizputes, Saldus, Nīgrandes, Kalētiem, Priekules, Skrundas un Vaiņodes. Šādi valsts pārbaudījumi katrai izglītības programmai noteikti reizi trijos gados un norisinās trijās kārtās.

Konkursa I kārta Nīcas Mūzikas skolā notika jau pagājušā gada decembrī un uz  konkursa II kārtu katrā vecuma grupā tika izvirzīta viena flautas spēles audzēkne. Liepājā I vecuma grupā Evija Latvena ieguva III vietu, II grupā Katrīna Filaka ieguva II vietu, bet III grupā Sintijai Biteniecei III vieta. Konkursam meitenes sagatavoja skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode. Savukārt, saksofona spēlē konkursa II kārtā IV vecuma grupā Nīcas Mūzikas skolu pārstāvēja Emīls Knubis izcīnot II vietu. Emīla skolotāja ir Dita Sproģe, koncertmeistare Dina Sleže, vēstīts Nīcas novada mājaslapā.

Konkursu vērtēja Mārupes Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles pedagoģe Dace Bičkovska, Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis Mārcis Kūlis un Rīgas saksofona kvarteta mūziķe Katrīna Kivleniece, uzsverot audzēkņu labo sagatavotības līmeni, skolotāju profesionālo darbu un novēlot neapstāties pie sasniegtā, bet pilnveidot sava izvēlētā mūzikas instrumenta spēles prasmes.

Nīcas Mūzikas skola lepojas ar savu audzēkņu un pedagogu atbildīgo darbu, gatavojoties konkursam un augstajiem rezultātiem konkursā. Ievērības vērts ir fakts, ka visi skolas izvirzītie dalībnieki II kārtā ieguva godalgotas vietas.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā