Nīcas Jauniešu centrs pārmaiņu priekšā

Noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta "Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija" pirmais posms. Ir izstrādāts un Nīcas novada būvvaldē akceptēts tehniskais projekts, kā arī pabeigts būvdarbu iepirkums, kurā noskaidrots būvdarbu veicējs SIA "Taigers", kas iepirkumā uzvarēja ar viszemāko cenu četru pretendentu vidū, informē Nīcas novada projektu koordinatore Laura Pakule-Krūče.

Būvdarbu līgumcena ir 12 538, 84 lati par kuriem Nīcas jauniešu centrā tiks paplašinātas esošās telpas, pievienojot blakus esošo garāžu 50 kvadrātmetru platībā un pielāgojot to jauniešu centra vajadzībām.

Jaunajās telpās jaunieši varēs lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rīkot dažādus pasākumus, kuriem nepieciešamas plašākas telpas, nekā jauniešu centrā pašreiz pieejamas. Rekonstruētajās telpās jaunieši varēs gan mācīties, gan sportot, gan arī atpūsties pēc saspringtas mācību dienas.

Pievieno komentāru

Nīcā