Nīcas bērnudārzam piešķirts Ekoskolas nosaukums

Latvijas nacionālajā bibliotēkā 19. septembrī notika Latvijas Vides fonda organizētā svinīgā apbalvošanas ceremonija, Nīcas bērnudārzam ''Spārīte'' tika pasniegts  sertifikāts par Ekoskolas nosaukuma piešķiršanu, vēsta Nīcas novada pašvaldība.

Novērtējums apliecina, ka Nīcas pirmsskolas pedagogi audzina  bērnos pareizu, saudzējošu attieksmi pret  vidi sev apkārt – iepriekšējā mācību gadā apgūtā tēma bija ''Vide un apkārtne''.

Bērnudārza vadītāja Daira Eglīte uzsver, ka labus rezultātus var sasniegt tikai darbojoties visiem kopā – bērniem, pirmsskolas iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem.

Pievieno komentāru

Nīcā