Nīcā sveic skolotāju Aiju Dravenieci

Nīcas pensionāru biedrība “Ziedēt arī atvasarai” vienai no sava pulciņa – Aijai Draveniecei – 19. septembrī sarīkoja skaistus svētkus, lai atskatītos uz aizvadītajiem 70 gadiem, vēstīts novada mājaslapā.

Darbs un dziesma ir galvenās jubilāres dzīves vērtības. Mūsu pusē nav otra  skolotāja, kas par savu darbu būtu saņēmis tik daudz apbalvojumu kā skolotāja Draveniece, viņa ieguvusi pat Latvijas Republikas Nopelniem bagātā skolotāja nosaukumu.

Svētku dienā skolotāja saņēma sveicienus un labus vārdus no Nīcas vidusskolas, agrākajiem kolēģiem, skolēniem, draudzes un, protams, “Atvasaras” pulciņa un Nīcas etnogrāfiskā kolektīva, kur A.Draveniece aktīvi darbojas.

Ciemiņi dalījās atmiņās un vairākkārt pieminēja jubilāres neizsīkstošo humora dzirksti.

Pievieno komentāru

Nīcā