Nīcā sabiedriskai apspriešanai nodos novada teritorijas plānojumu

Šī gada 8. novembrī Nīcas novada dome pieņēma lēmumu "Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijas" nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas termiņš noteikts no 2012. gada 6. decembra līdz 2013. gada 31. janvārim.

Ar izstrādāto Nīcas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju iepriekšminētajā termiņā varēs iepazīties www.nica.lv/pašvaldība/teritorijas-plānošana un sākumlapā, kā arī darba laikā Nīcas novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Kalnišķu un Jūrmalciema sabiedriskajos centros.

Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes iesniedzami Nīcas novada domei līdz 2013.gada 31.janvārim (adrese: Nīcas novada dome, Bārtas iela 6, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473).

Iesniegumā lūdz norādīt: fiziskām personām - savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

11. janvārī plkst.18.00, Nīcā, Nīcas kultūras namā;
12. janvārī plkst.10.00, Pērkonē, viesnīcā "Jūrnieku Ligzda";
12. janvārī plkst.12.00, Jūrmalciemā, sabiedriskajā centrā;
12. janvārī plkst.15.00, Kalnišķos, sabiedriskajā centrā;
12. janvārī plkst.17.00, Rudē, Otaņķu pagasta pārvaldē.

Papildus informācija: SIA "Metrum" (Vienības gatve 87, Rīga, projekta vadītāja Māra Kalvāne, t.67860302, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv) un Nīcas novada domē, teritorijas plānotāja Evita Kalēja, t.63489482, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā