Nīcā notiek folkloras un dialektoloģijas ekspedīcija

No 27. līdz 29. jūnijam jau trešo reizi Nīcas pagastā norisināsies Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta (LiepU KHI) pētnieku un studentu zinātniskā ekspedīcija, kuras mērķis ir fiksēt un izpētīt laikmeta ietekmē radušās valodas izmaiņas un konstatēt vēl mūsdienās lietotās valodas īpatnības.

Ekspedīcijas dalībnieki tiksies gan ar vecākās, gan vidējās paaudzes nīceniekiem. Ekspedīcijas vadītājas ir LiepU KHI pētnieces Mg. philol. Gita Girņus un Dr. philol. Liene Markus-Narvila. Tajā piedalīsies arī dialektoloģijas speciāliste Dr. philol. habil. profesore Benita Laumane, kā arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. philol. habil. profesore Brigita Bušmane, kas ir arī monogrāfijas “Nīcas izloksne” autore.

Īpašs prieks, ka arī šogad ekspedīcijai ir starptautisks skanējums, jo tajā piedalās Sanktpēterburgas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Baltistikas kabineta vadītājs Dr. philol. Aleksejs Andronovs. Kupls ir arī ekspedīcijā iesaistīto studentu pulks.

Materiālus palīdzēs apkopot astoņas studiju programmas "Baltu filoloģija un kultūra” 2. kursa studentes: Diāna Ozola, Zane Rubene, Anda Andžāne, Anda Augsne, Maruta Dene, Krista Dēvita, Agnese Grīnšteine, Kristīne Liepa, kā arī 4 viesstudenti no Sanktpēterburgas: Anastasija Buzulucka, Darja Poholkova, Irina Kelbaite, Vasilijs Petruņkins.

Pievieno komentāru

Nīcā