Nīcā asinis ziedo 28 donori

26. novembrī Nīcas kultūras namā tika organizēta  asins donoru diena, kuru organizējot tika nodrošināti visi piesardzības pasākumi atbilstoši ārkārtas situācijai - virsmu, roku dezinfekcija, sejas masku lietošana, divu metru distances ievērošanu.

Šajā reizē asinis ziedoja 28 donori. Nīcas ambulances vadītāja I. Štāle un Valsts asinsdonoru centra Kurzemes filiāles vadītāja Guna Zeme un šīs iestādes mediķi saka paldies donoriem: Agijai KAUNESEI, Andai LIEPAI, Zanei PŪĶEI,  Ievai ŠMITEI, Gunitai ŠIMEI, Santai LAUGALEI, Līgai ŠALMAI-DAUGELEI, Ilzei KOPŠTĀLEI, Inesei ĢIRNEI,  Līgai ROGAI, Kristīnei KOPŠTĀLEI,  Dinai TAPIŅAI, Rūtai MŪRĒNAI, Sabīnei SPĀĢEI,  Annai ROKJĀNEI,  Ivetai JĀKOBSONEI, Egitai DREIJEREI,  Ivetai AMEREI, Līgai Madarai AMEREI,  Anitai BEĶEREI, Raivim KALĒJAM, Arnim ĀBRAMAM,  Arvilam BLŪMAM, , Edgaram CIBULIM, Marekam MŪRNIEKAM, Nīcas vidusskolas 12.klases skolniecei Samantai GRIGAITEI un vēl diviem donoriem.

Nākamā asins donoru diena Nīcā ir plānota nākamā gada 11. februārī.

Pievieno komentāru

Nīcā