Mirdzu Pabērzu apbalvos par mūža devumu Nīcas novadam

Jau tradicionāli Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā tiek godināti novada iedzīvotāji, kas aktīvi darbojušies sabiedrības labā.

Šogad, izvērtējot iedzīvotāju iesniegtos priekšlikumus anketās un vēstulēs, Nīcas novada deputāti pieņēma lēmumu nomināciju "Par mūža devumu novadam" piešķirt ilggadējai skolotājai un novada kultūrvēsturisko vērtību iedzīvinātājai Mirdzai Pabērzai.

Savukārt titulu "Gada novadnieks 2012" piešķirs Nīcas vidusskolas vēstures skolotājai Sandrai Pankokai, bet "par labo darbu Nīcas novadam 2012" - Jūrmalciema aktīvistu kopai "Aizjomietes".

Atzinīgi vārdi veltīti vēl daudziem novadniekiem. Tie tiks publicēti novada avīzē.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā