Jūrmalciemā cer uz pārmaiņām

Redzot, ka VAS "Latvijas valsts ceļi" netiek galā ar ceļa uzturēšanu, 263 Jūrmalciema iedzīvotāji parakstījuši iesniegumu un vērsušies Nīcas novada domē ar ierosinājumu ceļa posmu pārņemt pašvaldības pārziņā, kas pēc tam varētu piesaistīt finansējumu no lauku attīstības programmām.

Ja pašvaldība Jūrmalciema ceļu pārņemtu savā pārziņā, varētu startēt projektu konkursos, kā to ierosina iesnieguma parakstītāji.

Taču biedrības "Liepājas rajona partnerība" administrētā Eiropas Zivsaimniecības fonda nauda tiek piešķirta ceļu rekonstrukcijai, nevis ikdienišķiem uzturēšanas darbiem, skaidro Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis. Aptuvenās rekonstrukcijas izmaksas minētajā ceļa posmā būtu aptuveni 148 tūkstoši latu, kas, vienalga, pārsniedz summu, kādu būtu iespējams apgūt, ja arī projekts tiktu apstiprināts.

Iesnieguma un parakstu vākšanas iniciators Gatis Šuklais saka – pēc savas nozīmes ceļš vairāk atbilst vietējas nozīmes ceļam, jo diez vai valsts mērogā pienācīgai uzturēšanai tuvākajā laikā līdzekļi tiks rasti. Būtu labi, ja pašvaldība to pārņemtu un startētu projektu konkursos. Pagaidām gan neesot oficiālu atbildi uz iesniegumu saņēmis, taču pārrunās domes pārstāvji likušies ieinteresēti meklēt problēmas risinājumu, pauž G. Šuklais. Viņš pasmaida – pēc jūrmalciemnieku aktivitātēm laikam gan arī valstij radies vairāk naudas, jo ceļš nu tiek greiderēts. Pagaidām gaidīšot Nīcas novada domes lēmumu aprīļa sēdē, pēc tam jau varēšot spriest par turpmākajām aktivitātēm.

Vairāk "Kursas Laika" 28. marta numurā.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā