Jauniešu centrā saka paldies Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem

Astoņus mēnešus Nīcas Jauniešu centrā strādāja divi Eiropas brīvprātīgie "Erasmus+" projekta "All together" laikā – spāņu meitene Begonja un vācu puisis Gabriels.

Kopš pagājušā gada oktobra brīvprātīgie darbojās jauniešu centrā, skolā, bērnudārzā un mūzikas skolā. Vakar, 27. maijā Jauniešu centrā notika brīvprātīgo atvadu pasākums, kur tika teikts paldies visiem, kuri kaut kādā veidā atbalstījuši projektu un brīvprātīgos - Agrim Petermanim, Andrejam Šakalam, Diānai Ansulei, biedrībai "Liepājas jaunie vanagi", Inatai Štālei, Lienei Zaulai, Nīcas novada komunālajai pārvaldei, Nīcas vidusskolai, Nīcas bērnudārzam un Nīcas mūzikas skolai.

Pasākums izvērtās ļoti emocionāls un sirsnīgs, abiem brīvprātīgajiem tika teikts paldies par Nīcā pavadīto laiku un ieguldījumu Jauniešu centra ikdienas dzīves pilnveidošanā. Šī ir bijusi ļoti vērtīga pieredze mums visiem – daudzi bērni un jaunieši ir pārvarējuši sevi un uzdrīkstējušies izmantot angļu valodu, uzrunājuši abus brīvprātīgos, piedalījušies viņu organizētajās aktivitātēs, iepazinuši Vācijas un Spānijas kultūru.
 
Sadarbojoties ar biedrību “Liepājas Jaunie Vanagi” ir uzrakstīts un iesniegts jau otrais programmas “Erasmus+” projekts ar nosaukumu “Make ir visible, make it useful”. Ja projekts tiks apstiprināts, tad jau šī gada oktobrī Jauniešu centrā strādās jauni Eiropas brīvprātīga darba veicēji – šoreiz 10 mēnešus.

Informāciju sagatavoja
Nīcas Jauniešu centra Jaunatnes lietu speciāliste Anete Lankovska

Pievieno komentāru

Nīcas novadā