Iespēju robežās nevienu neapdalīs

Pašvaldību kompetencē ir sadalīt zvejas nomas tiesību jeb zvejas rīku limitus iekšējos ūdeņos un līdz 2,5 kilometru attālumam Baltijas jūrā.

Šos limitus pašvaldība piešķir katru gadu no jauna, tiem piesakās gan juridiskās personas, kas veic komerczveju, gan privātpersonas, kuras zvejo pašpatēriņam.

Par zvejas nomas tiesībām zvejošanai 2013. gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada dome lēmusi sēdē pērn decembrī. Priekšroka ir juridiskajām personām, kuras šajā teritorijā ir zvejojušas iepriekšējos gados, pildījušas līguma nosacījumus un strādājušas bez pārkāpumiem, skaidro Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis.

Privātpersonām pienākoties pieci procenti no piešķiramo zvejas rīku kopuma, bet Nīcas novadā starp abu kategoriju zvejniekiem esot vienošanās, ka privātajiem tiek atstāta krietni lielāka daļa. Ja kāda juridiskā persona kuģus sagriež, tad kopējais limits samazinās.

Nīcā abām kategorijām piešķirtais zvejas rīku limits šogad nemainās. Tiem, kuri zvejojuši 2012. gadā, tas tiek piešķirts automātiski arī šogad.

Divas privātpersonas pērn esot parakstījušas līgumu ar pašvaldību, bet tālāk ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi dokumentus nav kārtojušas, tāpēc ir bažas, ka viņiem piešķirtais limits palicis neizmantots.

Uz pāri palikušajiem zvejas rīkiem var pieteikties jauni zvejotgribētāji. Nomas tiesības sadalīs izlozē 20. februārī. "Visi nedabūs, bet tas, pēc manām domām, ir godīgākais sadales veids," saka priekšsēdētājs. Privātajā sektorā priekšroka būšot Nīcas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un tiem, kuriem tā teritorijā ir īpašums. Citu novadu un Liepājas iedzīvotāji tiekot noraidīti.

"Valsts noteiktās nozvejas kvotas ir niecīgas," uzskata zvejnieku saimniecības "Linums" īpašnieks Olafs Tauriņš. Savukārt pašvaldības mēroga sadalē “būtu jānāk pretī tiem, kuriem ir grūta iztikšana".

Pāvilostas novadā par zvejas rīku limitu piešķiršanu šim gadam dome lēma jau pagājušā gada septembrī. Limits ir sadalīts, un visi ir apmierināti, stāsta novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups. Jauni zvejnieki piesakoties maz, un ar atvēlēto limitu pietiekot visiem gribētājiem. Pirms jaunā līguma slēgšanas gan patramdīti zvejnieki, kuriem bijuši nodokļu parādi.

Rucavas novada domē šis jautājums izskatīts decembra nogalē, un limiti jau sadalīti. Zemkopības ministrija mazāku nekā līdz šim piešķīrusi mencu nozvejas kvotu – viens zvejnieks pašpatēriņam drīkstēs nozvejot ne vairāk kā 200 kilogramus.

"Zvejnieku skaits ir palielinājies, bet sasaucām sapulci un sadalījām brālīgi," apgalvo Rucavas novada domes Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas vadītājs Andris Brīvkalns.

Pievieno komentāru

Nīcā