Delna: Lai nosargātu piejūras telpu, jārīkojas gan iestādēm, gan iedzīvotājiem

Atsaucoties uz mediju pievērsto uzmanību iespējami nelikumīgai būvniecībai Nīcas pašvaldības kāpu zonā, Delna vērsusies Liepājas reģionālajā vides pārvaldē un Nīcas novada domē. Delna aicina iestādes izvērtēt būvniecības tiesiskumu, bet pārkāpumu gadījumā lemt par nelikumīgās būvniecības seku novēršanu un saukt pie atbildības iesaistītās amatpersonas.

"Latvijas likumi paredz skaidru regulējumu vides interšu aizsardzībai kāpu zonā, tāpēc atbildīgām institūcijām jāatbild uz medijos izskanējušām aizdomām", komentē Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra direktore Aiga Grišāne. "Nedēļas laikā kopš raidījuma Nekā personīga nedzirdējām papildus skaidrojumus, tāpēc esam uzrakstījuši attiecīgām iestādēm, pieprasot rīkoties."

"Delnu uztrauc pašvaldību bezdarbība būvniecības likumu izpildes nodrošināšanā un izdabāšana naudīgiem un ietekmīgiem pagasta īpašumu īpašniekiem, kas Latvijā ir īpaši raksturīgi piejūras pašvaldībās", uzsver Delnas padomes priekšsēdētāja Inese Voika. Tāpēc Delna jau kopš 2005.gada sniedz juridisku atbalstu iedzīvotājiem un biedrībām lietās, kurās ir aizdomas par korupciju. Delnas pieredze pierāda, ka daudzos gadījumos ir iespējams panākt sabiedrības interešu ievērošanu un nepieļaut potenciāli koruptīvas būvniecības veikšanu.

"Tā kā praksē iestādes ne vienmēr ir aktīvas pārkāpumu novērsējas, tieši vietējo iedzīvotāju gatavība iesaistīties lietas risināšanā ir pamatā tiesiskuma nodrošināšanai. Uz to mēs arī aicinām iedzīvotājus un sniedzam juridisku atbalstu", norāda A.Grišāne, "Visekektīvākais veids, kā aizstāvēt savas tiesības un panākt likumu ievērošanu, ir iedzīvotājiem iesaistīties savlaicīgi, kamēr būvniecība vēl tiek plānota, kamēr mežs vēl nav nocirsts."

2011.gadā Delna, piemēram, palīdzēja Vides aizsardzības klubam sagatavot konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai par detālplānojumu, kā rezultātā Pāvilostas pašvaldība atzina savu kļūdu un atcēla apstrīdēto detālplānojumu; Delna arī palīdzēja iedzīvotājiem Ādažu novadā laicīgi iesaistīties biogāzes rūpnīcas plānošanā, un iedzīvotājiem izdevās apturēt šī neizpētītā un ekonomiski nepamatotā projekta virzību. Aprakstītās un daudzas citas risinātās lietas skaidri pierāda, ka iedzīvotāji ar aktīvu rīcību var panākt likumu ievērošanu.

Konkrētajā gadījumā ar Nīcas pašvaldības iespējamu bezdarbību kāpu zonas aizsardzībā Delnas direktoram Kristapam Petermanim pastāv interešu konflikts, jo pašvaldību vada viņa tēvs Agris Petermanis, tāpēc Delnas direktors šī gadījuma uzraudzībā nepiedalās. Delna rūpīgi ievēro interešu konflikta novēršanas vadlīnijas, lai nekaitētu svarīgajam valsts un pašvaldības iestāžu lēmumu uzraudzības darbam, un spētu principiāli un profesionāli veikt šo misiju.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā