Ceļš uz Baltijas jūru iegūs jaunu segumu

Nīcas novada Bernātos notiek pašvaldības grants ceļa rekonstrukcija "Dzintariņš – Baltijas jūra". Finansējums piešķirts no Eiropas Zivsaimniecības fonda, atbalstot šīs nozares attīstībai nozīmīgas teritorijas.

Būvdarbu iepirkumā saņemts tikai viens piedāvājums. Tā kā tas bijis atbilstošs iepirkuma prasībām un atbildis arī projektā paredzēto finanšu iespējām, iepirkuma līgums par C klases grants autoceļa rekonstrukcijas būvdarbiem noslēgts ar SIA "A-Land", informē Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Liene Otaņķe. Kopā ar pievienotās vērtības nodokli būvdarbu līgumcena ir 41 151 lats. Par šo naudu tiks atjaunots 536 metrus garā grants ceļa segums. Pirmā puse no tā ir platāka, savukārt otrā puse ir sašaurināta un aizved līdz jūrai. Vēl paredzēta grāvju rakšana, caurtekas izbūve un ceļu šķērsojošo gaisa elektrības vadu līnijas četru stabu paaugstināšanu.

Remontdarbiem atvēlēti trīs mēneši, augustā visam jābūt kārtībā. Darbi, kas saistīti tieši ar ceļa seguma sakārtošanu, gan paveicami ātrāk, taču, tā kā projektā paredzēta arī elektrovadu līnijas stabu nomaiņa, kas saskaņojama ar AS "Sadales tīkls", remontdarbu termiņš ieplānots garāks, skaidro L. Otaņķe.

Ceļa būvdarbus uzrauga SIA "2K2" sertificēta speciāliste Ilze Ķipste. Autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātāju AS "VCI" speciālists Gints Lasmanis.

Projekta izmaksas ir 34 945 lati bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), no kuriem 90 procentus sedz Eiropas Zivsaimniecības fonds. 10 procenti un PVN ir pašvaldības finansējums.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā