Bernātos ierīkos gājēju laipas un skatu platformu

Nīcas novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši projekta "Dabas parka ''Bernāti'' dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana'' atsevišķu aktivitāšu īstenošanu un līguma slēgšanu starp Nīcas novada domei un Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrāciju par kopējo summu 56472 eiro, nodrošinot Nīcas novada domes līdzfinansējumu 16472 eiro apmērā (atbalsta intensitāte 29,17%).

Projekta laikā plānota Bernātu dabas parka ''tālā'' stāvlaukuma un atpūtas vietas atjaunošana un jaunas labiekārtojuma infrastruktūras izveide, lai samazinātu piekrastes apmeklētāju ietekmi uz kāpu zemsedzi, veicinātu teritorijas kopējās vērtības pieaugumu, nodrošinātu saudzīgu dabas resursu publiskošanu, kā arī izveidotu mūsdienīgu un universāliem dizaina principiem atbilstošu pieeju pie jūras.

Tā kā LVAF atbalsta intensitāte tika samazināta par 49% un arī līdzfinansējuma iespējas ir ierobežotas, īstenos daļu no projektā paredzētajām aktivitātēm – ierīkos divas gājēju laipas līdz jūrai un skatu platformu. Projekta īstenošana dabā paredzēta  nākošajā gadā.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā