Balva par mūža devumu Nīcas novadam tiks lauksaimniekam Eglonam Brūnam

Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtās aptaujas anketas, Nīcas novada domes deputāti pieņēma lēmumu par Nīcas novada goda nosaukumu piešķiršanu.

Balva „Par mūža devumu Nīcas novadam” tiks sertificētam agronomam, augļkopim un selekcionāram, Latvijas patriotam, dzejniekam un bioloģiskajam lauksaimniekam Eglonam Brūnam.

Balva nominācijā „Gada jaunietis” – atraktīvai, smaidīgai un enerģiskai Nīcas vidusskolas skolniecei Sanijai Eglītei.

Balva nominācijā „Gada cilvēks savā amatā” - Nīcas novada kultūras mantojuma prasmju un tradīciju glabātājai, sargātājai un pazinējai Gitai Vanagai.

Balva nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”
- ceļot godā Nīcas novada vārdu veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenotājiem „Nīcas sieram”.
- lieliskas atpūtas radītājiem gan lieliem, gan maziem Z/S „Atomi” saimniekiem.
- tūrisma magnētam un Bernātu ciema popularizētājiem kafejnīcai „Bernātu Dzintariņš”.

Balva nominācijā „Gada balva kultūrā” – ilggadējai Nīcas sieviešu un Nīcas vidusskolas koru diriģentei un vadītājai Līgai Amerikai Ansiņai.

Balva nominācijā „Gada balva sabiedriskajā darbībā” - Rudes bērnu laukuma atjaunošanas un sakārtošanas labajam gariņam Ingai Sprūdei.

Balva nominācijā „Gada balva sportā”
- vienmēr smaidīgam, laipnam un apzinīgam velosportistam Ģirtam Knubim.
- vismērķtiecīgākajam un apņēmīgākajm FK "Nīca/OtankiMill.eu" trenerim Janekam Kreitālam.

Nīcas novada dome saka lielu paldies tiem cilvēkiem, kas balsoja, aizpildīja anketas un izteica savu viedokli par tiem cilvēkiem, kuri ar degsmi un neatlaidību paveica lielus darbus.

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, vienam no balsotājiem izlozes kārtībā bija iespēja saņemt pārsteiguma balvu. Tradicionāli domes deputāti izlozēja vienu no balsotājiem un balvu saņems Inta Kalēja.

„Gada novadnieks 2020” izvirzītie pretendenti tiks sumināti svinīgā pieņemšanā pie Nīcas novada domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa. Katrs balvu ieguvējs tiks uzņemts iepriekš norunātā laikā, lai izvairītos no pulcēšanās respektējot valstī noteiktos ierobežojumus.

Pievieno komentāru

Nīcas novadā