Aicinās Satiksmes ministriju sniegt skaidrojumu par Jūrmalciema ceļa katastrofālo stāvokli 3

Nīcas novada domē saņemts 263 Jūrmalciema iedzīvotāju parakstīts iesniegums ar prasību pārņemt Jūrmalciema ceļu pašvaldības īpašumā. Pagaidām ceļš ir valsts īpašumā.

Nīcas novadā jautājums ir apspriests komitejās un skatīts domes sēdē, bet konkrēts lēmums vēl nav pieņemts. Nīcas dome informēs Satiksmes ministriju par izveidojušos situāciju un lūgs skaidrojumu par esošā finansējuma apjomu ceļa ikdienas uzturēšanai. Tāpat tiks pieprasīts piešķirt līdzekļus normālai ceļa seguma uzturēšanai īstermiņā, ilgtermiņā - piešķirt līdzekļus ceļa rekonstrukcijai.

Tāpat aicinās Satiksmes ministru vai ministrijas valsts sekretāru uz darba vizīti Nīcas novadā, paredzot tikšanos ar Jūrmalciema un Otaņķu pagasta ļaudīm situācijas izskaidrošanai.

Atkārtoti jautājumu skatīs Nīcas novada domes sēdē aprīlī.

Iedzīvotāju iesniegums:

"Sakarā ar to, ka VAS "Latvijas ceļi" nespēj uzturēt kārtībā ceļa posmu "Klampji - Jūrmalciems" un situācija šobrīd ir katastrofāla, ar katru gadu tā būtiski pasliktinās. Viena no pašvaldību iespējām ir ceļu pārņemšana no valsts un labošana par lauku attīstības programmas līdzekļiem. Šādi praktizē citās pašvaldībās šādās situācijās, jo daudzi ceļa posmi valsts mērogā ir nenozīmīgi, tāpēc ierosinām Nīcas novada domei pārņemt šo ceļa posmu savā īpašumā. Jūrmalciema iedzīvotājiem un Nīcas novadam kopumā šis ceļa posms ir svarīgs, lai attīstību tūrisma, zvejniecības un citas nozares šajā apkaimē, kas daudziem ir vienīgais ienākumu avots, kā arī, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvu pārvietošanos."

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Nīcas novadā